Aktuálně o čerpání prostředků z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství, který zajišťuje celkovou koordinaci realizace programů fondů EU v oblastech Cíle 1, opět přináší aktuální údaje o postupu čerpání finančních prostředků...

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství, který zajišťuje celkovou koordinaci realizace programů fondů EU v oblastech Cíle 1, opět přináší aktuální údaje o postupu čerpání finančních prostředků přidělených ČR z rozpočtu EU.

Realizace programů RPS přinesla v prvních měsících letošního roku nové výzvy, kdy žadatelé mohli kromě kontinuálního příjmu žádostí v operačním programu Průmysl a podnikání (OPPP) podávat své projekty také ve 3. kole Společného regionálního operačního programu (SROP). Jde o podporu dopravní infrastruktury, vzdělávací projekty v regionech a například též budování místní infrastruktury pro cestovní ruch. Podle prvních statistik bylo v jednotlivých regionech podáno 431 projektů. Pokračoval také příjem žádostí o grantové projekty na nejrůznější aktivity pro rozvoj lidských zdrojů, školení, sociální služby a jiné. Poprvé byla dostupná také grantová schémata pro podnikatele ve SROP.

Souhrnné informace o postupu realizace jednotlivých programů nabízí graf, který obsahuje data ke konci března 2005. Jde o prostředky určené na tyto programy na léta 2004 a 2005, o finanční vyčíslení objemu předložených projektových žádostí a nakonec sumu schválených projektů (opět ve finančním vyjádření).

Pokud jde o reálné čerpání prostředků z fondů EU (tj. uskutečněné a fakturované platby za projekty), nejdále jsou operační programy zaměřené na podnikatelskou sféru (OPPP a OP Zemědělství). Například v programu Průmysl a podnikání byly k letošnímu 28. únoru uskutečněny výdaje ve výši 251,3 mil. Kč, a to převážně na úvěry určené pro rozvojové podnikatelské projekty a malé (znovu)začínající podnikatele. Jednotlivé programy také úspěšně čerpají prostředky tzv. technické pomoci, tj. peněz určených na řízení, monitorování a propagaci daného programu.

 

 

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *