Archiv autora: Martina Bagarová Grzywa

Filtr

Kalendárium

10. 12., Liberec Krajská vědecká knihovna Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví Pod tímto názvem se od 8.30 hod. uskuteční seminář pod záštitou Hany Maierové, náměstkyně hejtmana pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu. O semináři se více dozvíte na:...

Kategorie: Různé

Kalendárium

13.-14. 11., Praha Fakulta architektury ČVUT, Thákurova Sídliště, jak dál? Konference představí vybrané příklady komplexní regenerace sídlišť z evropských zemí i stav a řešení dané problematiky v České republice. Během dvou dnů v Praze vystoupí více než 20 odborníků z oblasti architektury,...

Kategorie: Různé

Kalendárium

23. 10., Praha 7 Studio AXIS, Argentinská 38 Stavební zákon po velké novele a účinnosti nového občanského zákoníku Odborný seminář se bude věnovat výkladu novely stavebního zákona účinného od 1. 1. 2013 s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a nové prováděcí vyhlášce. Více informací a...

Kategorie: Různé

Kalendárium

15. 9., Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí Čistá mobilita velkoměst Program konference bude rozdělen do hlavních bloků: Čistá mobilita v Praze, Středočeském kraji a ČR, Výhody vozidel CNG a LNG v dopravě, Elektromobilita a nemotorová vozidla ve velkoměstech. Hlavním cílem konference...

Kategorie: Různé

Kalendárium

20. 8., Praha Hotel Barceló, Na strži 32. Elektronizace veřejných zakázek - výměna zkušeností, novinky a trendy Konference se má stát platformou výměny zkušeností v práci s elektronickými nástroji mezi účastníky z řad zadavatelů. Seznámí rovněž s připravovanými legislativními změnami - chystaným...

Kategorie: Různé

Kalendárium

30. 7., Praha 8 Vydavatelství Economia, Pernerova 47 Prezentační kultura - Jak zaujmout a přesvědčit? Cílem semináře je naučit jeho účastníky prezentovat své vize profesionálně a s jistotou. Osvojí si klíčové dovednosti, které jsou důležité pro přípravu i realizaci prezentace a osobního...

Kategorie: Různé

Kalendárium

12. 6., Praha 7 STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38 Progresivní sanace historických staveb Odborný seminář se bude věnovat zejména zpevňování historických konstrukcí uhlíkatými vlákny, zpevňování kleneb, rekonstrukci komínů, repasi dřevěných prvků, odstraňování...

Kategorie: Různé