Archiv autora: Alena Mockovčiaková

Filtr

Kronika jako archiválie

Slyšel jsem, že každý dopsaný svazek kroniky musíme podle zákona o archivnictví odevzdat do okresního archívu. Je to doopravdy naše povinnost?Pokud se obec rozhodne vést kroniku, jde o rozhodnutí přijaté zastupitelstvem obce v rámci samostatné působnosti. Bude...

Kategorie: Různé

Kraje a kultura

Kraje a kultura Výsledkem reformy veřejné správy je, že nadále bude financování kultury v České republice spočívat především na zastupitelstvech obcí, měst a krajů, resp. na rozpočtech územní samosprávy. Z dlouhodobě shromažďovaných dat i z dalších okolností je zřejmé, že hlavním zdrojem prostředků...

Kategorie: Různé

Převod z okresních úřadů

Převod z okresních úřadů Jak bude probíhat převod příspěvkových organizací zřizovaných okresními úřady po ukončení působnosti těchto státních orgánů? ODPOVĚD: Podle zákona č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, bude činnost okresních úřadů ukončena k 31. 12. 2002. K tomuto datu skončí i dosavadní...

Kategorie: Legislativa