Archiv autora: Jan Břeň

Filtr

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 117/2013 do částky 124/2013). ČÁSTKA 117 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 2. ŘÍJNA 2013. Zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech...

Kategorie: Legislativa

Obec jako společenství občanů

Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Toto vymezení obce v zásadě koresponduje s vymezením obce podle Ústavy ČR (ústavní zákon...

Kategorie: Legislativa

Zvýšení odměn členů zastupitelstev po třech letech

S účinností od 1. ledna 2014 se zvyšují odměny členů zastupitelstev obcí a krajů. Toto zvýšení vychází z nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zvýšení odměn členů...

Kategorie: Legislativa

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 115/2013 do částky 116/2013). Částka 115 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 27. září 2013. Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské...

Kategorie: Legislativa

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 101/2013 do částky 112/2013). ČÁSTKA 101 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 30. SRPNA 2013. Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši úhrady nákladů zásahu Paušální výše...

Kategorie: Legislativa

Komise rady obce

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravuje orgány orgánů obce, kterými jsou vedle výborů zastupitelstva obce komise rady obce. Úprava právního postavení komisí rady obce je obsažena v § 122. Je třeba zdůraznit, že komise rady obce obecně nemají...

Kategorie: Legislativa

Výbory zastupitelstva obce /2

Orgány obce, kterými jsou vedle komisí rady obce výbory zastupitelstva obce, upravuje zákon č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ VÝBORŮ Výbory zastupitelstva obce nemají žádnou rozhodovací pravomoc, neboť to nejsou orgány obce. Obecní zřízení...

Kategorie: Legislativa

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 78/2013 do částky 99/2013). ČÁSTKA 78 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 4. ČERVENCE 2013. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Povolení ke...

Kategorie: Legislativa

Výbory zastupitelstva obce /1

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravuje orgány orgánů obce, kterými jsou vedle komisí rady obce výbory zastupitelstva obce. Úprava právního postavení, složení a druhů výborů zastupitelstva obce je obsažena v § 117 až 121 obecního zřízení. Je třeba...

Kategorie: Legislativa

Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 76/2013 do částky 77/2013). ČÁSTKA 76 SBÍRKY ZÁKONŮ, KTERÁ BYLA ROZESLÁNA DNE 28. ČERVNA 2013. Zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění...

Kategorie: Legislativa