Archiv autora: Jaroslava Štefflová

Filtr

Čím vším může být městská knihovna?

Odpověď na tuto otázku jsme hledali v Horažďovicích. Knihovna v městě s necelými 6000 obyvateli má oddělení pro děti, mládež a dospělé. Je jednou ze čtrnácti knihoven Plzeňského kraje, které mají uzavřenou smlouvu na výkon regionálních funkcí se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Jako taková spravuje dalších 22 knihoven...

Kategorie: Správa a rozvoj

Když je obec na svou školu pyšná

Vyplatí se obci péče o školu? Názory se objevují ve dvou rovinách. Jedna praví, že bezproblémová je pouze ta obec, která školu nemá. Ubudou jí starosti a ještě zbudou peníze na mnohé, co potřebuje dát do pořádku. Ale bez školy obec jen přežívá - oponuje protistrana. Mezi zastánci tohoto stanoviska...

Kategorie: Správa a rozvoj

Nesnadný začátek nového školního roku

Je to naprosto logické. Škola se bez svého zřizovatele neobejde. Ale obec bez školy zrovna tak. Hlavně v menších místech si uvědomují, že dobře fungující škola dává určitou záruku, že jim mladí neodejdou. Tak jak to, že praxe teorií někdy pootočí?

Kategorie: Správa a rozvoj

Ne vždy jsou vztahy mezi obcí a školou ideální

Své by mohli vyprávět jak zastupitelé, tak učitelé. Kus viny bývá většinou na obou stranách. Jenže když dojde na zádrhel, místo vysvětlování, které by vedlo k rozumnému kompromisu, vstoupí do hry emoce. A všechno je špatně. Proto je sympatické, že k sobě teď nacházejí cestu oficiální zástupci obou stran. Na...

Kategorie: Správa a rozvoj

Zjednoduší novela odvolání ředitelů škol?

Na podnět krajů připravila skupina poslanců ODS v čele s předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Waltrem Bartošem novelu školského zákona (č. 561/2004 Sb.), která měla pomoci zřizovateli školy odvolat ředitele, s jehož prací není spokojen. Únorová schůze Poslanecké...

Kategorie: Legislativa

Zkušenosti jsou místo od místa jiné

P podle nového školského zákona mají obce za povinnost zajistit docházku do mateřské školy všem pětiletým až šestiletým dětem, jejichž rodiče o to požádají. Dokážou si s tím poradit? Zkušenosti jsou zatím jako na houpačce, místo od místa jiné. "Určité úpravy co do počtu mateřských škol jsme ve...

Kategorie: Správa a rozvoj

Pohled do zákulisí školské rady

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada. Jejím prostřednictvím se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků,...

Kategorie: Legislativa

Nový školský zákon: Jaká práva a povinnosti přinesl obcím?

Od 1. ledna platí školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V návaznosti na něj postupně vznikají vyhlášky a vládní nařízení, která jej v zákonem stanovených částech doplňují. O tom, jak se nová ustanovení dotýkají vztahu škol a obcí, jsme si povídali s...

Kategorie: Správa a rozvoj