Archiv autora: JIŘÍ MATĚJKA

Filtr

Povodňová ochrana: Absorpční pytle

K novinkám mobilní protipovodňové ochrany pro rychlé nasazení patří systémy, jež se v zahraničí nazývají Rescue Bags. Abychom je rozlišili od protipovodňových pytlů s pískem, tradičních nebo tandemových, budeme je nazývat absorpčními protipovodňovými pytli.

Kategorie: Životní prostředí

Ucpávky, uzávěry a těsnicí vaky

Objekty nebo celá území mohou proti povrchové vodě velmi dobře ochránit protipovodňové zábrany. Za jistých okolností však hrozí povodňová voda, která útočí ze všech stran, včetně kanalizačních systémů.

Kategorie: Téma měsíce

Mobilní protipovodňová ochrana: Paletové bariéry

V zahraničí se s úspěchem používají k protipovodňové ochraně paletové bariéry. Zabraňují škodám na majetku a napomáhají při usměrňování vodního toku v případě zvýšení hladiny vod. Kromě povodní je lze využít např. v zemědělství, ve vodním hospodářství nebo při ekologických haváriích.

Kategorie: Životní prostředí