Archiv autora: Jiří Starý

Filtr

Moravskoslezko bude usilovat o vyrovnané čerpání

Regionální operační programy (ROP) zahrnují rozvojové priority jednotlivých regionů soudržnosti ČR. Mohou být podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle Konvergence. O přípravě Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko jsme hovořili s Ing. Davidem Sventkem, MBA., ředitelem Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Kategorie: EU

Kraj se vydal cestou efektivních změn

Třináctého listopadu roku 2004 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Moravsko-slezského kraje č. 2, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Vyhláška obsahuje zásady směřující k efektivním změnám v odpadovém hospodářství kraje.

Kategorie: Téma měsíce

Přes půl miliardy pro karvinský projekt

Město Karviná získalo na začátku roku zhruba 17,6 miliónu eur (asi 560 mil. Kč) z Fondu soudržnosti na rozšíření systému kanalizační sítě. Je to nejvyšší částka, jakou kdy některé město v Moravskoslezském kraji obdrželo z EU na jeden samostatný projekt.

Kategorie: EU

Centrum Opavy se brání automobilům

Do druhého ročníku celostátní soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích se letos přihlásilo také město Opava. Jeho přihláška, která má okolo 50 stran, včetně fotodokumentace, je sice až příliš věcná, ale komplexní dopravní řešení v městské památkové zóně zaujalo soutěžní porotu natolik, že v kategorii měst získalo první místo.

Kategorie: Ekonomika

Až zákony přitvrdí, budeme připraveni

Kompostárna v severomoravském městě Příbor je společný projekt tohoto města s nedalekým městem Kopřivnice. Každé z nich vložilo do společného projektu v roce 1998 zhruba polovinu kapitálu, tj. každé kolem 4 miliónů korun. Z těchto peněz byla na samém okraji Příbora postavena kompostárna, která byla později smluvně pronajata Technickým službám...

Kategorie: Téma měsíce

Jakou cestou se vydá Moravskoslezský kraj?

Hlavním řešitelem problematiky nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji je ostravská firma FITE, a. s. Při stanovení strategie vycházela z řady principů a souvislostí - především z trvale udržitelného rozvoje, zásad blízkosti a soběstačnosti, komplexního integrovaného řešení, zásad předběžné opatrnosti a prevence, hierarchie odpadového hospodářství a dalších....

Kategorie: Téma měsíce