Archiv autora: Lýdia Stoupová

Filtr

Zklidňování dopravy se stalo standardem

Letos probíhá již 10. ročník celostátní soutěže Cesty městy. Počet přihlášených projektů, které pomáhají zklidňovat dopravu, se každý rok zvyšuje. Ohlédnutím za uplynulými ročníky je rozhovor s RNDr. Miroslavem Kundratou, ředitelem Nadace Partnerství, která soutěž pořádá.

Kategorie: Správa a rozvoj

ÚOHS: Přednost má prevence před represí

Předesou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je od 9. července 2009 Ing. Petr Rafaj. Při nástupu do čela této státní instituce, která dohlíží na dodržování soutěžního práva v České republice již dvacet let, zdůrazňoval, že se soustředí na předcházení porušování zákona o veřejných...

Kategorie: Legislativa

Projekt Vzdělaný zastupitel našel inspiraci v Norsku

Na XIII. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR (Svaz) 2.-3. prosince 2010 v Praze prezentoval jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech nový projekt se zajímavou nabídkou služeb pro zastupitele. Požádali jsme jej proto o odpovědi na několik otázek.

Kategorie: Různé

Jsme otevřenou asociací s aktivními členy

V roce 1994, kdy vznikla Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR), měla 11 členů, nyní jich má 90. Jaké výhody mohou využívat členská města, obce a regiony? Tuto a další otázky jsme položili JUDr. Lubomíru Gajduškovi, předsedovi NSZM ČR.

Kategorie: Správa a rozvoj

Partnerství regionů soudržnosti a bank v praxi

Regionální rady regionů soudržnosti uzavřely v dubnu 2009 v Brně s bankami dohodu o spolupráci při čerpání evropských dotací z regionálních operačních programů (ROP). O tom, jak obě strany v praxi komunikují, jsme hovořili s Mgr. Martou Sargánkovou, ředitelkou Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Kategorie: Téma měsíce

Kravaře měly štěstí nejen na investora

Do soutěže Cesty městy se obvykle zapojují větší města. Dokládá to i letošní osmý ročník - z 43 přihlášených projektů jich pouze jedna čtvrtina reprezentuje menší obce. K těmto "světlým" výjimkám patří městečko Kravaře na Českolipsku s více než 800 obyvateli, které soutěží s řešením Zklidňování průtahu obcí.

Kategorie: Správa a rozvoj

Město, kde stojí za to žít, se představí světu

Plzeňského finále 13. ročníku prestižní mezinárodní soutěže The International Awards for Liveable Communities (LivCom), které se uskuteční 8.-12. října, se zúčastní více než 300 delegátů z celého světa. V České republice se taková akce uskuteční poprvé. "Soutěž se každoročně pořádá v jiném světovém městě. Plzeň se tak letos stane hostitelským...

Kategorie: Správa a rozvoj

Novela zůstala jen na půl cesty

Poslanci schválili 12. června novelu zákona č. 84/1999 Sb., o právu shromažďovacím, která mění lhůtu úřadu pro rozhodnutí o zákazu shromáždění ze tří kalendářních na tři pracovní dny. "S úpravou ust. § 11 odst.1 zákona jsem spokojen. Tato změna samozřejmě radnicím usnadní situaci, nicméně...

Kategorie: Legislativa

Priority krajů v obnově památek se nemění

"Záchrana a obnova kulturních památek v regionech je během na dlouhou trať a vždy bude směřovat k zachování co nejpestřejší skladby charakteristických a architektonicky nebo historicky hodnotných staveb pro budoucí generace. V současných ekonomických podmínkách budeme hledat řešení k zachování nastoupené cesty, i když o poznání v horších podmínkách," říká...

Kategorie: Správa a rozvoj

Vnitřní zadluženost velkých objektů a areálů je stále veliká

Mgr. Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) a místostarosta Kroměříže nám již před dvěma roky v rozhovoru řekl, že je nutné stabilizovat Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a jeho zdroje, aby se prostředky do památek staly přímými výdaji...

Kategorie: Téma měsíce