Archiv autora: Martin Netolický

Filtr

Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností

Ačkoli je současný zákon o obcích účinný již déle než sedm let, v každodenní praxi se stále setkáváme s některými nejasnostmi. Sporná ustanovení se týkají rovněž pravomocí orgánů obce při delegování jejich zástupců do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí obce. Nejrozšířenějšími...

Kategorie: Legislativa

Je starosta skutečně neomezený vládce?

Jaké je právní postavení starosty obce v našem právním řádu? Musí respektovat usnesení rady obce a zastupitelstva obce? Je starosta nadřízený ostatních zastupitelů? V čem spočívá hlavní podstata výkonu funkce starosty obce? Na první pohled jednoduché otázky. V praxi se však mnohdy setkáváme s...

Kategorie: Legislativa

Rozpočtové určení daní pro obce: Jaké změny nás čekají?

Chystané úpravy daňových zákonů v souvislosti s reformou veřejných financí vyvolávají obavy měst a obcí z případných negativních dopadů na jejich rozpočtové příjmy. Je zřejmé, že diskuse na toto téma je velmi živá i proto, že se objevily tři rovnocenné návrhy, jak upravit nebo změnit současnou podobu rozdělování daní územním...

Kategorie: Ekonomika

Novely posilují pravomoci strážníků

Letošního 1. července nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o silničním provozu) a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která mj. posiluje pravomoci obecní policie na úseku dopravy.Nová ustanovení zákona o silničním provozu, která se...

Kategorie: Legislativa