Archiv autora: Miloš Charbuský

Filtr

Jak v Pardubicích využívají pocitové mapy

Existují různé metody, jak občany zapojit do tvorby zásadních materiálů, jež se týkají rozvoje obcí a měst. Zvolit pro danou problematiku tu správnou nebývá snadné. Uvědomili si to v Pardubicích během přípravy projektů k podobě veřejných prostor.

Kategorie: Téma měsíce

Pardubice – město sportu

Lékařské výzkumy přinášejí varovné výsledky týkající se fyzické zdatnosti populace zejména dětí a mládeže. Kromě rodičů mohou ke změně životního stylu mladých lidí přispět města a obce. Na jejich rozhodnutí totiž záleží, zda na svém území podpoří vznik a fungování sportovišť.

Kategorie: Téma měsíce

Když státní dotace nestačí

V obnově kulturních památek pomáhá od roku 1992 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR (MK ČR). Jak dokládají zkušenosti statutárního města Pardubice, státní dotace ale zdaleka nestačí.

Kategorie: Správa a rozvoj

Proč by lázně a obce měly postupovat společně

Specifikem českého lázeňství je vymezení zvláštního statutu lázeňských míst v lázeňském zákoně č. 164/2001 Sb. Ten svým zaměřením oprávněně evokuje potřebu úzké vzájemné spolupráce. Mimo jiné i proto, že lázeňští hosté se stávají dočasnými obyvateli obce či města a z ryze hospodářského hlediska představují koupěschopnou poptávku.

Kategorie: Správa a rozvoj

Poradenská centra pomůžou bezplatně

Na trhu se pohybuje mnoho poradenských agentur, které se začaly specializovat na pomoc v programu Zelená úsporám. Tyto agentury lze obvykle rozdělit do dvou základních skupin - jednou jsou zcela čistě komerční subjekty a druhou skupinou jsou neziskové organizace, většinou obecně prospěšné...

Kategorie: Téma měsíce

Severovýchod: Zlomový bude pro žadatele letošek

Před dvěma dva roky, když jsme v Moderní obci poprvé informovali o přístupu různých subjektů k čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severovýchod, bylo třeba psát projekty a žádat o financování jednotlivých záměrů v rámci jednotlivých výzev. Podobně tomu bylo i v roce 2009, kdy regionální rada vyhlásila pět...

Kategorie: Téma měsíce

Prostřednictvím Community policing k občanům

V současnosti se ukazuje, že jedním z aktuálních úkolů obecních policií je předcházení kriminalitě. Pardubice jako jedny z 50 měst přímo zařazených do projektu Ministerstva vnitra Strategie prevence kriminality 2008-2011 proto vypracovaly samostatný program Community policing. Ze svého rozpočtu na něj uvolnily zhruba 200 tisíc korun, dalších 75 tisíc získaly...

Kategorie: Správa a rozvoj

Přitažlivé město Pardubice

Letos byly schváleny první dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice Přitažlivé město, který získal podporu z Regionálního operačního programu regionu (ROP) soudržnosti Severovýchod.

Kategorie: EU

Matriky bez "tajemství"

Zkušenosti z Pardubického kraje ukazují, jak důležitá je vzájemná vstřícnost všech stupňů různorodé agendy matričních úřadů. Naplňuje se konzultacemi mezi jednotlivými pracovníky na srovnatelné úrovni, stejně jako s krajským úřadem a ministerstvem vnitra. Odpovědnost vůči dalším generacím potom...

Kategorie: Legislativa