BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT S BOR

Lidé v Libiši, dříve součásti Neratovic a od roku 1990 samostatné obci, mají za sousedy řeku a chemičku - Labe a Spolanu. Jsou na sebe zvyklí, dovedou si vyhovět. Ale jako každé sousedství i tohle přináší vedle výhod i občasné starosti. Voda z řeky opustí koryto a rozleje se po kraji, v chemičce se...

Lidé v Libiši, dříve součásti Neratovic a od roku 1990 samostatné obci, mají za sousedy řeku a chemičku – Labe a Spolanu. Jsou na sebe zvyklí, dovedou si vyhovět. Ale jako každé sousedství i tohle přináší vedle výhod i občasné starosti.

Voda z řeky opustí koryto a rozleje se po kraji, v chemičce se porouchá ventil. První se stalo v roce 1997, kdy Libiš zasáhla povodňová vlna, druhé o rok později, kdy došlo k havárii ve Spolaně Neratovice.

Na podobné případy obvykle nebýváme připraveni. Zaskočí nás. První, co ohroženého člověka napadne, je zavolat na obecní úřad, tam přece musí vědět, co se děje! Jenže, chyba lávky. Obyvatel je v Libiši 1700 a všechny napadlo totéž. A protože jiná komunikace nebyla k dispozici, telefonní linka byla zahlcena, takže pravdu se dověděli jen vyvolení.

ROZHODNUTÍ ÚŘADU

Na tyto události musel obecní úřad účinně reagovat. Rozhodl se v obci zavést dnes nejlepší obecní komunikační systém, bezdrátový obecní rozhlas (BOR). Ten umožňuje dopravit potřebné informace z obecního úřadu do jednotlivých domácností. Lze ozvučit i ulice pomocí venkovních přijímačů s výkonnými reproduktory, které mohou být umístěny kdekoliv. Na sloupech veřejného osvětlení, střechách domů, nárožích. Aby byl přenos informací dokonalý, bez šumů a deformací, dostávají občané přijímače domů. Jejich cena se pohybuje kolem 1400 kč, ale obce, které mají ke svým obyvatelům kladný vztah, uvedenou sumu dotují. Potom občan platí pouze část ceny přijímače.

Zajímavou alternativou zohledňující finanční možnosti obcí je možnost propojení systému BOR se stávajícím rozvodem veřejného rozhlasu.

„Projekt BOR včetně následného začlenění do varovného systému Civilní ochrany ČR, se v obecním zastupitelstvu prosadil na základě smutných událostí, které region v nedávné minulosti postihly,“ říká Jindra Hudcová, která v Libiši starostuje od ledna 1999. „Klíčový problém představovaly finanční prostředky. Ty se podařilo získat díky příspěvku 500 000 Kč, který obci poskytl Okresní úřad Mělník. Nouzové ekologické středisko Mělník navíc uhradilo náklady na systém Tesly Blatná v celkové výši téměř 900 000 Kč.“

Systém BOR v Libiši má vysílací část, ta je umístěna v budově obecního úřadu a přijímací část, kterou tvoří 630 bytových přijímačů pro domácnosti a reproduktory venku. Na obecním úřadě je rovněž namontován systém s libozvučným názvem UEAJ dodavatele Tesla Blatná, který tvoří přijímač s několika připojenými elektronickými sirénami a který zajišťuje příjem varovných rádiových signálů vysílaných Civilní ochranou ČR. Ústředna BOR je s tímto zařízením propojena sériovým rozhraním RS 232, takže oba systémy jsou přímo spojeny s venkovním ozvučením i s bytovými přijímači. Celý systém může vy-užívat jak starostka obce, tak stálá služba okresního Oddělení ochrany obyvatelstva v Mělníce.

Libiš se v září 1999 stala první obcí, kde byl napojen bezdrátový obecní rozhlas na varovný systém Civilní ochrany ČR s návazným propojením na systém CAS 100. Toto řešení umožňuje obecnímu úřadu jednak informovat občany o místním dění, jednak, v případě nutnosti, přenos varovných signálů, které centrálně distribuuje dispečink okresního Oddělení ochrany obyvatelstva. CAS 100 je moderní systém využívaný Civilní ochranou ČR, který nahradil dnes už nevyhovující předchozí varovný systém.

Systém CAS 100, k němuž mají vedle Oddělení civilní ochrany přístup i další bezpečnostní a záchranné složky, například městská policie, záchranná služba a hasiči, umožňuje centrální distribuci varovných signálů.

BĚŽNÉ VYUŽITÍ

Pokud v kraji a obci panuje klid a mír, řeka teče jak má a Spolana nezamořuje životní prostředí, využívá Obecní úřad Libiš svého bezdrátového rozhlasu k informování občanů o chystaných kulturních, společenských a sportovních akcích nebo případných výpadcích v dodávkách vody, plynu a elektrické energie. Pokud by poklidný život obce narušila nečekaná kalamita, mohou být zdejší občané včas, a tím i účinně varováni.

Jaké jsou výhody bezdrátového obecního rozhlasu napojeného na systém civilní ochrany, vysvětluje Ing. Pavel Hlavinka, obchodní ředitel Telekomunikačních montáží Praha, a. s., které jsou distributorem tohoto zařízení (vyrábí je B PLUS TV Klimkovice):

„Jedná se o jednorázovou investici, která v Libiši představovala 1,2 mil. Kč. Zařízení nevyžaduje téměř žádnou údržbu a navíc má možnost energetického zálohování. To znamená, že je funkční i v případě výpadku proudu v síti. Používá se v městech a obcích, montuje se na riziková pracoviště, do horských chat, na rekreační plochy, je součástí bezpečnostních systémů. Signál se přenáší v pásmu VKV a jeho dosah se podle členitosti terénu pohybuje od 5 do 10 km. Ve velmi členitém terénu lze použít převaděč. Zajímavá je i možnost adresovat hlášení jen některým příjemcům, například členům mysliveckého sdružení, obecního zastupitelstva apod. Nemusí se vysílat „živě“, zprávy lze natočit dopředu a naprogramovat vysílací čas.“

Ocenění redakce

Bezdrátový obecní rozhlas (BOR) dnes už není exkluzivní novinkou. Vyrábí a instalovala jej od roku 1997 B PLUS TV, a. s. Na Mezinárodním veletrhu technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst URBIS ’98 toto zařízení ocenila redakce Moderní obce jako nejlepší exponát. BOR je dnes v provozu ve více než padesáti obcích a městech České republiky. Protože poptávka stále roste, výhradním distributorem systému BOR se od 20. 9. 1999 stala a. s. TMP – Telekomunikační montáže Praha.

B PLUS TV se sídlem v Klimkovicích se tak může plně věnovat výrobě komponentů BOR, službám v oblasti kabelového obecního rozhlasu a místního televizního vysílání (Local TV Klimkovice).

Protože BOR slaví stále větší úspěchy, vznikla myšlenka na aplikování tohoto systému coby univerzálního koncového stupně v rámci varovného systému Civilní ochrany ČR.

„V budoucnosti, kdy předpokládáme další rozvoj místní samosprávy,“ uvedl obchodní ředitel TMP Ing. Pavel Hlavinka, „chceme výrazněji spolupracovat s obcemi a místními úřady. V podobě bezdrátového obecního rozhlasu jim nabízíme řešení, které nahradí jejich původní systém. Zkušenosti, získané při živelních pohromách, ekologických, chemických, dopravních a dalších haváriích, jednoznačně ukazují, že místní samospráva podobný prostředek zajišťující rychlý a spolehlivý přenos informací směrem k občanům potřebuje.“

ZDENĚK KACETL