Britské centrum zůstane

Britské centrum zůstane Českobudějovické Britské centrum se nebude stěhovat, nýbrž se stane součástí nově vznikajícího Evropského informačního centra. Rozhodla o tom Rada Jihočeského kraje. Vyhověla tak záměru statutárního města České Budějovice přesunout do objektu, kde doposud sídlí Britské...

Britské centrum zůstane

Českobudějovické Britské centrum se nebude stěhovat, nýbrž se stane součástí nově vznikajícího Evropského informačního centra. Rozhodla o tom Rada Jihočeského kraje. Vyhověla tak záměru statutárního města České Budějovice přesunout do objektu, kde doposud sídlí Britské centrum, ještě Rakouskou knihovnu, Francouzskou alianci a Evropské informační centrum Jihočeské univerzity.

Připravovaná smlouva mezi Jihočeskou univerzitou, statutárním městem České Budějovice a Jihočeském krajem by měla zajistit, aby Evropské informační centrum sloužilo k získávání, rozšiřování a publikování odborné literatury, informací a znalostí panevrospkých institucí, zejména Evropské unie, Rady Evropy a dalších kulturních a vzdělávacích institucí.

Jako akademické centrum se má podílet na spolupráci vysokých škol a dalších vědeckých a výzkumných institucí v rámci Evropské unie. Dále se má stát centrem pro pomoc v oblasti kulturně společenské spolupráce se zaměřením na Evropskou unii, pro přípravu a realizaci kurzů a mimořádných forem studia v oblasti celoživotního vzdělání a v neposlední řadě i centrem informací o možnostech získání grantů a subvencí od evropských a mimoevropských institucí a nadací.

O osudu Britského centra se na jihu Čech diskutovalo už na jaře minulého roku. Britská rada totiž na základě rozhodnutí britské vlády přestává dotovat provoz svých osmi center na území České republiky a pro své knihovny hledala českého provozovatele. V Českých Budějovicích však na magistrátu neuspěla, což vyvolalo obavy veřejnosti, že hojně využívaná instituce rázem zanikne.

Jihočeský kraj se proto rozhodl, že přijme nabídku Britské rady a přičlení centrum k Jihočeské vědecké knihovně, jíž je zřizovatelem. Bezúplatným převodem majetku v celkové hodnotě 5 miliónů korun tak kraj získá knižní fond téměř devíti a půl tisíce položek, z nichž více než polovinu tvoří učebnice angličtiny. Součástí daru je i beletrie, metodické materiály pro učitele, video a audiokazety, hudební CD a knihy pro manažery včetně stávajícího vybavení.

Britská rada se navíc zavázala, že ještě do konce roku 2004 bude centrum bezplatně zásobovat odbornými materiály. Řešení, kterého se ujal Jihočeský kraj, tak rozptýlilo obavy, že fond anglických učebnic a odborné literatury se nepodaří zachovat ve svém celku.

Původní záměr přestěhovat Britské centrum do budovy Jihočeské vědecké knihovny, což by si vyžádalo zhruba 100 000 korun, se tedy s největší pravděpodobností neuskuteční. Úsporu pro krajský rozpočet by měla přinést i nabídka města, že ve svém objektu poskytne prostory pro Britské centrum zdarma a ponese ve své režii i náklady spojené s jeho provozem.

Jihočeský kraj by tak měl z prostředků pro Jihočeskou vědeckou knihovnu uhradit pouze mzdy pracovníků Britského centra a poplatky za telekomunikační služby.

– mp –