BYTOVÁ VÝSTAVBA VE VĚTŠÍCH MĚSTECH

Již jsme konstatovali, že nejnižší intenzitu dokončené bytové výstavby 1995-1998 vykazovala města s 50 až 100 tis. obyvateli a že teprve rok 1998 znamenal vyšší bytovou výstavbu pro velkoměsta, která v předchozích letech byla nepřiměřeně nízká. Přehled v tab. 5 je zaměřen na 22 měst s počtem...

Již jsme konstatovali, že nejnižší intenzitu dokončené bytové výstavby 1995-1998 vykazovala města s 50 až 100 tis. obyvateli a že teprve rok 1998 znamenal vyšší bytovou výstavbu pro velkoměsta, která v předchozích letech byla nepřiměřeně nízká. Přehled v tab. 5 je zaměřen na 22 měst s počtem obyvatelstva vyšším než 50 000.

Data potvrzují aglomerované údaje předešlých srovnání: v největším městech republiky byla v letech 1995-1998 bytová výstavba zcela nedostatečná. Více než jeden dokončený byt na 1000 obyvatel ročně vykázalo pouze sedm měst: Praha (1,92), Liberec (1,42), Brno (1,39), Ostrava (1,14), Zlín (1,11), Hradec Králové (1,10) a Plzeň (1,06). Bytová výstavba se téměř zastavila v Chomutově (0,08), v Kladně (0,10), v Mostě (0,24) a v Teplicích (0,34), kde všude byl výsledný efekt bytové výstavby nižší než 100 nových bytů.

Z podrobných ročních dat vyplývá jistá míra jednorázových výstavbových akcí potvrzená ročně se měnícími počty dokončených bytů v jednotlivých městech. Přesto lze říci, že celková tendence směřovala i v těchto městech k rostoucímu počtu bytů dokončovaných ročně.