Cena Petra Parléře pomohla městům

Díky soutěži Cena Petra Parléře BAT osm měst získalo zdarma kvalitní architektonické studie na úpravu svých veřejných prostranství podle námětů, které zadaly samy radnice.

Využít nábřežní prostor Vltavy Náplavka jako součásti městské památkové rezervace v Českém Krumlově pro nové pěší komunikace a odpočinkové zóny si kladla za cíl architektonická studie, jíž byla přiznána hlavní cena v soutěži Cena Petra Parléře BAT 2003. Tu pro lepší vzhled a funkční řešení veřejných prostranství menších a středně velkých měst soutěž vyhlásila společnost British American Tobacco (BAT) Czech Republic.

OBJEVIT NEZNÁMÝ KRUMLOV

Podle Ing. arch. Ivany Votřelové, jež je spolu s Ing. Lenkou Marcínovou a studentem Fakulty architektury pražského ČVUT Martinem Votřelem spoluautorkou vítězné práce, studie měla naznačit způsob „nenápadné“ rehabilitace míst dosud neprávem opomíjených, zdevastovaných dlouholetým nezáj-mem a nakonec povodní v roce 2002. Záměr autorské trojice z architektonického ateliéru firmy LesInfo CZ, a. s., České Budějovice vystihla i hodnotitelská rada v čele s Ing. arch. Hanou Zachovou, když ji chválila za „neokázalý a kultivovaný přístup k řešení lokality“ i za „zjevnou snahu po zachování identity místa“. „Nyní bychom chtěli naši studii dopracovat do podrobností, které nemohly být prezentovány v rámci soutěže, a se zástupci města jsme se domluvili na další spolupráci,“ konstatovala architektka Votřelová.

Jak uvedl Ing. Lumír Luštický, vedou-cí městského odboru územního rozvoje, investic a památkové péče, oceněná studie poslouží pro získání základní představy o území. Proto bude nutné ještě zpracovat – v duchu litery stavebního zákona – další stupeň projektové dokumentace. „K tomu přizveme i naše partnery, mj. z Národního památkového ústavu či z Povodí Vltavy. Věříme však, že už brzy se budou moci obyvatelé Českého Krumlova i jeho návštěvníci těšit z dalších, dosud neznámých pohledů na historické centrum města z nové odpočinkové promenády,“ konstatoval.

Vznik a další naznačený osud studie oceněné Cenou Petra Parléře nejlépe vystihují poslání soutěže, jejíž výsledky byly oficiálně vyhlášeny koncem ledna v Praze. Pokud se menší města rozhodnou zlepšit svá veřejná prostranství, na rozdíl od velkých sídel k tomu obvykle nedisponují ani vlastními architekty, ani dostatkem peněz. Proto pořadatelé soutěže loni nabídli dvěma stovkám menších měst, aby jim k úpravám svých veřejných prostranství zaslaly náměty. Z 31 přihlášených hodnotitelská rada vybrala nejzajímavější z celkem 11 měst, a ty formou veřejné soutěže nabídla architektům ke konkretizaci do podoby studie. Nejlepší studie pak společnost BAT CZ odměnila částkami od 30 tisíc do 250 tisíc korun (hlavní Cena Petra Parléře). Všechny studie města obdržela zdarma k dalšímu možnému využití.

SLAVKOV VZKŘÍSÍ NÁMĚSTÍ

Příležitost získat díky soutěži kvalitní studii uvítali i ve Slavkově u Brna, odkud vzešlo soutěžní téma Nevyužité prostranství na Koláčkově náměstí po demolici dřívější zástavby. Tajemník městského úřadu Ing. Pavel Dvořák k tomu řekl:. „Ačkoliv byl v minulosti zpracován regulační plán zástavby území, nesetkala se tato myšlenka s pochopením u orgánů státní památkové péče. Proto tento plán prozatím pro náměstí schválil pouze parkoviště. Jsme rádi, že i studie nezávislých architektů, oceněná předními odborníky, potvrdila vhodnost zástavby.“ Tajemník rovněž potvrdil, že oceněná studie bude podkladem pro plánování dalšího rozvoje náměstí.

Studie vznikla v ateliéru aX, který založili její autoři – Ing. arch. Jan Kratochvíl a Ing. arch. Petr Šmídek. „Proti klasickému urbanistickému drilu jsme radnici poskytli zajímavější názor na to, jak přistoupit k rozvoji území v sousedství města,“ podotkl architekt Kratochvíl, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. A dodal: „Studie se stane jedním z argumentů při komunikaci s památkáři, jejichž představy o budoucnosti náměstí nerozlévají na tváři zastupitelů Slavkova úsměv. Vyžadované „památkářské“ řešení totiž v podstatě náměstí umrtvuje a odrazuje možné investory.“

BÍLOVEC ČERPÁ ZE TŘÍ STUDIÍ

Využít hned tři studie, které na základě zadání radnice hledaly způsob, jak uspořádat prostor mezi starou a novou částí města a využít přitom i místní zámek, hodlá také město Bílovec.

Jednu z nich – stálého spolupracovníka pražského architektonického ateliéru Quarta, studenta Fakulty architektury pražského ČVUT Jakuba Wyderky – hodnotitelská rada odměnila 30 tisíci korun. Starostka Ing. Sylva Kováčiková připomněla, že bez těchto prací by se radnice zřejmě držela filozofie, kterou naznačila studie zpracovaná už v roce 1994. Ta upřednostnila sportovní areál v podzámčí před významem zámku v majetku města nad ním.

Bílovští nyní na základě jak starší, tak všech tří nových studií nechají zpracovat další, která po schválení zastupitelstvem poslouží k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. „Náš záměr přitom je realizovat integrovaný projekt na revitalizaci zámku a podzámčí už v nejbližších letech a ucházet se přitom o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie,“ dodala starostka. Projekt byl totiž vybrán k bezplatné pomoci při zpracování v rámci národního programu Phare 2001 (IB projekt CZ 01.10.03. – technická pomoc).

Jakub Wyderka, který v Bílovci absolvoval gymnázium, dobře hodnotí spolupráci s tamní radnicí, kde mu poskytli maximum jím požadovaných podkladů. „Škoda jen, že město se rozhodlo použít mé studie pouze jako vstupního podkladu a spolu se svými připomínkami pouze kvůli nižší nabídnuté ceně vše zadat k dalšímu zpracování jinému zájemci. Přitom další zájemci se soutěže Cena Petra Parléře nezúčastnili, takže jejich práce nemohly být s naší porovnány. Cenu nabízenou naším ateliérem však nebylo možné už dále bez dopadu na kvalitu a rozsah zpracování snížit, a proto je další spolupráce s městem otázkou,“ řekl Jakub Wyderka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *