Centrum pro regionální rozvoj v novém vizuálním stylu

Spolu se vstupem do nového programového období fondů EU oslaví v roce 2021 Centrum pro regionální rozvoj 25. výročí své existence. Toto kulaté jubileum se stalo jedinečnou příležitosti k výrazné změně vizuálního stylu, se kterým Centrum vystupuje na veřejnosti a komunikuje se svými partnery.  

Do dalšího období své existence vstupuje Centrum s novým, moderním vizuálním stylem, který vychází z nově koncipovaného loga, které plně reprezentuje vysokou úroveň poskytovaných profesionálních služeb svým partnerům v co nejvyšší kvalitě.

„Za 25 let své existence se Centrum stalo významnou státní organizací, která svojí činností pomáhá zlepšovat kvalitu života všech občanů ČR podporou řady projektů spolufinancovaných z Evropských fondů. S projekty podpořenými například z Integrovaného regionálního operačního programu, se setkáváme na každém kroku v nejrůznějších oblastech, zmínit mohu modernizaci technického vybavení IZS, desítky kilometrů nových a modernizovaných silnic, záchranu a revitalizaci kulturního dědictví, modernizace nemocnic, škol a mnoho dalšího. Nový vizuální styl odpovídá významu a postavení Centra ve státní správě ve třetím tisíciletí“, uvedl generální ředitel Centra Zdeněk Vašák.

Nové logo vychází z barevného konceptu a logiky loga původního (barvy červená, modrá a bílá) a vyjadřuje otevřenost Centra k pokroku, rozvoji, komunikaci a partnerskému přístupu. Použitý symbol vychází z proporcí tzv. zlatého řezu a graficky je velmi silný. Jeho dobrá rozpoznatelnost a konkurenceschopnost je velkým posunem v prezentaci a komunikaci dopředu.

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1996 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V programovém období 2014–2020 má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce.*

/zr/

Původní i nové logo je zobrazeno níže.