České neziskové organizace byly v roce 2014 aktivnější

České neziskové organizace se v roce 2014 ve srovnání s předešlými roky aktivněji zapojovaly do veřejného života a dění ve svých komunitách. Vyplynulo to z mezinárodního hodnocení Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), jejímž partnerem v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). V celkovém hodnocení, ve kterém se porovnává například stabilita neziskového sektoru, úroveň legislativy či finanční zajištění neziskových organizací, se Česká republika drží na třetím místě za Estonskem a Polskem. Za námi zůstalo například Slovensko a Maďarsko, kde došlo ke zhoršení celkového skóre. Celkem se hodnotí 29 zemí ze střední a východní Evropy a Eurasie.

 

 

„V roce 2014 se konaly troje volby a lidé byli unaveni z politiky klasických velkých stran. To je podle hodnocení důvodem vyššího zapojování občanů do veřejného života, jehož jsou neziskové organizace nedílnou součástí. Je také vidět, že se lidé častěji zúčastňují nejrůznějších veřejných aktivit pořádaných neziskovými organizacemi. Komunikace mezi neziskovými organizacemi a veřejností probíhá stále více na sociálních sítích a internetu,“ říká Alena Sladká, ředitelka AVPO ČR.

 

V lednu 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který nově definuje právní rámec organizací občanského sektoru. V souvislosti s touto právní rekodifikací funguje od loňska jednotný rejstřík pro všechny typy neziskových organizací (kromě církevních právnických osob). Podle údajů Veřejného rejstříku bylo v červnu 2014 v České republice registrováno téměř 130 000 neziskových organizací. „Pořád ale není jasné, kolik organizací je skutečně funkčních. Do konce roku by spolky, kterých je registrováno přibližně 120 000, měly povinně v rejstříku upravit svůj název. Ministerstvo spravedlnosti ale do připravované novely občanského zákoníku vložilo ustanovení, které má tuto povinnost zrušit. Díky tomu se významně prodlouží doba, kdy nebude jasné, kolik funkčních neziskových organizací v ČR opravdu máme,“ komentuje počet neziskových organizací Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

 

České neziskové organizace jsou majoritně podporované z veřejných rozpočtů. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu obdržely neziskové organizace v roce 2012 od vládních institucí přibližně 14,086 miliard Kč, od individuálních dárců (včetně dobrovolnické práce) získaly 11,205 miliard Kč, firemní dárci podpořili neziskovky 4,326 miliardami Kč a ze zahraničních zdrojů pocházela částka 572 milionů Kč.

 

Důležitým zdrojem podpory, v ČR s velkým potenciálem k rozvoji, jsou pro neziskové organizace individuální dárci. Podle údajů Fóra dárců poslali lidé v roce 2014 celkem 866 186 dárcovských SMS, tzn., přispěli částkou 24,7 milionu Kč. To je méně než v roce předcházejícím, kdy podpora formou dárcovských SMS činila 35,9 milionu. Na druhou stranu vzrostl počet on-line darů a pokračoval také nárůst popularity internetových platforem typu crowdfunding.

 

V roce 2014 se snížila ochota veřejnosti přispívat na pouliční sbírky. Veřejnost tomuto  způsobu podpory veřejně prospěšných aktivit nedůvěřuje. Za důvěryhodné organizace naopak považuje ty, které jsou známé lokálně nebo z médií. Viditelnost a důvěryhodnost neziskových organizací byla v roce 2014 posilována formou soutěží (např. soutěž o nejlépe řízenou organizaci Neziskovka roku – pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti, soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku – pořádá Nadace Neziskovky.cz) anebo formou certifikace. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR poprvé v roce 2014 udělila neziskovým organizacím značku spolehlivosti. Ta dárcům garantuje, že držitel značky hospodaří s darovanými prostředky efektivně a nezpronevěřuje je. Fórum dárců i nadále udělovalo známku kvality členským nadacím a nadačním fondům.*

 

Kompletní česká zpráva je k dispozici na adrese:

http://www.avpo.cz/2015/index-udrzitelneho-rozvoje-obcanskeho-sektoru/