Autor
Kategorie:
EU

"Český" Leader letos neskončí

Ministerstvo zemědělství uzavřelo 8. dubna příjem žádostí o dotace z programu LEADER ČR, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, podpořit jejich ekonomický rozvoj a zhodnotit místní přírodní a kulturní zdroje.

Přestože na zpracování konkrétních záměrů mnoho času nebylo, vlastně pouhý jeden měsíc (program byl vyhlášen letos 5. března s tím, že uzávěrka příjmu žádostí je 5. dubna), obdrželo ministerstvo žádosti z 31 mikroregionů. Nejvíc jich dorazilo z Jihozápadu, tedy z Jihočeského a Plzeňského kraje (NUTS 2).

Šance pro menší obce

Všechny zaslané projekty jsou podle vedoucí oddělení rozvoje venkova Ministerstva zemědělství Ing. arch. Kamily Matouškové na značně vysoké úrovni. K dispozici je 70 miliónů korun, výběr projektů, které dotaci obdrží, proto bude velice obtížný. Ortel padne zhruba v polovině května. Předpokládá se, že dotace podpoří asi 40 projektů z 10 mikroregionů, přičemž zvýhodněny budou návrhy zaměřené na menší obce do 2000 obyvatel. Nejpozději do konce května bude následovat uzavření dohody a její podpis s místními akčními skupinami jakožto právními subjekty – zástupci mikroregionů. Na nich pak bude záležet, jak konkrétně peníze rozdělí. Ministerstvo zemědělství si ale vyhrazuje právo poměrně přísné kontroly. Je to logické, protože jde o peníze z jeho rozpočtu.

Národní program LEADER ČR vznikl jako reakce na stejnojmennou iniciativu Evropské unie. Obdobou této iniciativy je také tzv. podopatření v rámci operačního programu podporujícího rozvoj venkova a zemědělství. Unijní Leader + je možné využívat až po vstupu země do EU; během let 2004 – 2006 by měl každoročně disponovat asi 65 milióny korun. Nepředpokládá se, že letos bude možné tyto peníze vynaložit na konkrétní programy, maximálně se podaří využít určitou částku na administrativní přípravu a osvětu. Finanční částky však lze převádět z roku na rok a soudě podle množství žádostí o dotace z národního programu jistě nebude o nápady nouze.

Princip partnerství

LEADER ČR byl zařazen do rámcového programu Ministerstva zemědělství na podporu rozvoje venkova. Jeho pravidla v podstatě kopírují stejnojmennou unijní iniciativu: je určen mikroregionům s 10 až 100 tisíci obyvateli, v nichž hustota obyvatel na kilometr čtvereční nepřesáhne 120 lidí. Mikroregiony musí mít rozvojovou strategii zpracovanou na principu partnerství, další podmínkou je ustavení místní akční skupiny s právní subjektivitou, na niž Ministerstvo zemědělství deleguje pravomoc vybírat projekty.

Cíle jsou zcela totožné. Dotace může v případě obcí, jejich svazků a neziskových organizací pokrýt až 80 procent vynaložených nákladů, podnikatelé, fyzické i právnické osoby, mohou dostat až 50procentní příspěvek.

Ing. arch. Matoušková uvedla, že národní program byl vyhlášen mj. proto, aby pomohl překlenout potřeby venkova do doby, než se začnou čerpat prostředky ze strukturálních fondů. Nejde však o jednorázovou akci vyhlášenou jen pro tento rok; ministerstvo naopak program považuje za dlouhodobou záležitost, která bude pokračovat i v dalších letech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *