Český ráj má své sdružení

Český ráj má své sdružení Turistický region Český ráj reprezentuje nová pohledná publikace, kterou vydalo Sdružení Český ráj k podpoře a popularizaci této oblasti. Publikace obsahuje barevné fotografie nejpůvabnějších zákoutí regionu včetně stručných textů a přehledných map, zachycujících celou...

Český ráj má své sdružení

Turistický region Český ráj reprezentuje nová pohledná publikace, kterou vydalo Sdružení Český ráj k podpoře a popularizaci této oblasti. Publikace obsahuje barevné fotografie nejpůvabnějších zákoutí regionu včetně stručných textů a přehledných map, zachycujících celou oblast od Mnichova Hradiště na západě po Lomnici nad Popelkou na východě, od Jičína na jihu až po Železný Brod na severu. Je to plocha, kryjící se přibližně s názvem publikace – Český ráj. Protože jde o nákladnou záležitost, nelze přehlédnout, že je to vlastně jeden z prvních významných počinů tohoto druhu.

Byla tu totiž vydána ještě zdařile graficky provedená složka, kterou vydavatelé nazvali „Svět baroka v Českém ráji“. Publikace mohly být realizovány za předpokladu, že se na ně sdruží finanční příspěvky. Pocházejí z České centrály cestovního ruchu, od měst Jablonec nad Nisou, Jičín, Mladá Boleslav, Semily, Turnov. Své prostředky přidaly – okresní úřady Jablonec nad Nisou, Jičín, Mladá Boleslav, Semily a Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Částku doplnily i finance z programu Phare.

Seznam členů Sdružení Český ráj, které vzniklo v roce 1999, zahrnuje 33 organizací. Sdružení usiluje o spolupráci mezi státem, jednotlivými obcemi, občany, podnikatelskými útvary apod. A to vše – což nutno zdůraznit – při zachovávání přírodních kulturních hodnot. Při členském příspěvku od obcí, který činí 2 Kč na občana, má k dispozici 180 000 – 200 000 Kč.

Jak uvedla turnovská jednatelka Ing. Pavla Bičíková, každá koruna z této částky slouží jen a jen na projekty. Nejvyšší příspěvky pocházejí z Mladé Boleslavi, Turnova a Jičína. Sdružení získalo kromě už uvedené částky také granty z dotačních titulů, z Programu obnovy venkova i Phare CBC a rovněž od České centrály cestovního ruchu.

V současné době sdružení zpracovává program rozvoje cestovního ruchu, který by se měl stát základním podkladem žádosti adresované pro UNESCO. Usiluje totiž o to, aby „Skalní města Českého ráje“ byla zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO. Harmonogram prací na povinné dokumentaci, která je obsáhlá a předpokládá se, že si vyžádá období asi dvou let, už byl dohodnut. Stálý představitel ČR při UNESCO předal v lednu roku 2001 seznam památek do Paříže. Sdružení Český ráj zajistí zpracování „Koncepce rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu“ a počítá s rozpočtem jeden milión dvě stě tisíc korun. První texty pro velkorysý záměr už byly vypracovány a další na sebe nenechají dlouho čekat.

– jf –