01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co by měl volený zástupce obce vědět o financích

Zastupitel nemusí být nutně ekonom, aby více či méně dokonale ovládal veškerou problematiku financování obcí.Mnohem důležitější pro něj je rozumět podstatě tohoto procesu a jeho vnitřní logice. Protože prostor zde je pro větší výklad omezený, soustředím se na to nejpodstatnější.

Pro zastupitele všechno co nejvíce zestručním a zjednoduším a pokusím se zde vyhmátnout příslovečné »jádro pudla«.

SYSTÉM FINANCOVÁNÍ OBCE

Kdokoliv z volené reprezentace obcí a měst by měl vědět, že municipální finance se řídí především prostřednictvím výdajů, zatímco příjmy jsou - vyjma mimořádných dotací - převážně dány. V příjmech se rozhoduje jen o maličkostech typu koeficientu daně z věcí nemovitých, výše pronájmů či výběru místních poplatků za výherní automaty apod. Největší příjmy obce pocházejí většinou z výnosů daní, které obci posílá stát na základě počtu obyvatel, žáků i rozlohy katastrálního území.

Zastupitel by měl rovněž vědět, že územní samosprávné celky vykonávají také přenesený výkon státní správy, který nikde není finančně zcela pokrytý. Představitelé obce přesto musí zajistit plnou funkci úřadu a raději zbytečně neprovádět organizační změny. Na běžných výdajích za chod úřadu se totiž nedá ušetřit více než s bídou 10 %, přičemž snaha zejména nově zvolených zastupitelů o »radikální řešení« často napáchá více špatného než dobrého.

ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCE

Funguje podobně jako domácí rozpočet. Na jedné straně jsou pravidelné (běžné) příjmy a na straně druhé pravidelné (běžné) výdaje. Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji je provozní saldo, což je nejdůležitější údaj vyjadřující, co obci zbývá z pravidelných příjmů po úhradě povinných výdajů (v ČR obcím po úhradě běžných výdajů zůstává zhruba 24 % běžných příjmů, viz skutečnost roku 2013). Započítáme-li i mimořádné příjmy a investiční výdaje, tedy shrneme-li celkové příjmy a celkové výdaje od 1. 1. do 31. 12. roku, dostaneme saldo rozpočtu. Platí zásada, že by toto saldo mělo být dlouhodobě vyrovnané.

Pro zastupitele je důležité vědět, že nejvíce prostředků spotřebují stavby a lidé. Čím více majetku typu staveb obec má, tím více peněz jí mizí.

Žádná obec by se neměla předlužit. Zastupitel by měl znát strop bezpečné zadluženosti obce. Tento strop spatřuji jako reálný na úrovni asi pětinásobku provozního salda, tedy toho, co obci zbývá z běžných příjmů po úhradě běžných výdajů.

Nezbytné je znát i finanční možnosti obce ve volebním období. Je nutné pamatovat na dosavadní závazky stejně jako věnovat se provoznímu saldu po úhradě splátek závazků. Důležité je zabezpečit obnovu majetku a vycházet přitom z odpisů sloužících k této obnově. Zastupitelé by proto ze všeho nejdříve měli zajistit finance na stávající majetek a až pak budovat nové věci.

SEDM DOBRÝCH NÁPADŮ, JAK DOBŘE ZAČÍT PO VOLBÁCH:

Žádný zastupitel by neměl přehlížet ani trvající stagnaci a to, že ekonomika EU je v problémech. Proto je tak důležité pamatovat na příslovečná »zadní vrátka«. Nepodceňme péči o to, aby z obce neubývali obyvatelé, na jejichž počtu rovněž závisejí její finance.

Být nově zvoleným starostou, zadal bych okamžitě následující:

1. Zajistit úvodní školení zastupitelů, jak obec řídit. Velice to urychlí a zjednoduší zahájení volebního období a usnadní zastupitelům práci. Úvodní část školení by měla být věnována financím.

2. Připravit analýzu financí obce a rozpočtový výhled - uvést SWOT analýzu financí, rating a stanovit příležitosti a opatření ke stabilizaci financí. Stanovit i finanční možnosti volebního období.

3. Provést konsolidaci majetku obce. Ujasnit si stav majetku (staveb), který si obec ponechá a jehož je třeba se zbavit.

4. Zajistit fond obnovy majetku obce.

5. Vypracovat plán obnovy majetku.

6. Provést audit organizací a společností obce/města se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost. Např. podle metodiky Balanced Scorecard (BSC). Tento systém vyvážených ukazatelů výkonnosti organizace je metodou managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu.

7. Stanovení cílů strategie ve volebním období a zavedení motivace k plnění těchto cílů do odměňování zaměstnanců. Dát zaměstnancům jasně najevo, na čem bude novému vedení záležet, co bude vyžadovat a co za to lze očekávat.

JAK ŠPATNĚ ZAČÍT PO VOLBÁCH

1. Procesní audit úřadu a rozsáhlé změny na radnici - neušetří se, jen se vnese zmatek do agend a často poboří zaběhnutý funkční systém. Tím nevylučuji, že drobné úpravy budou nutné.

2. Házení špíny na předchozí vedení.

3. Reorganizace a personální čistky.

Vážení zastupitelé, využitím těchto námětů se zaměříte na skutečné »jádro pudla« ve financích. Může existovat i jiná cesta a jiný přístup k řízení financí obce. Ale to, co jsem uvedl, funguje. Přeji vám i kolegům ekonomům hodně zdaru v novém volebním období. Myslete na to, že obce jsou lepšími hospodáři než stát, ctěte a dál udržujte tuto jejich přednost a výsadu.

LUDĚK TESAŘ

www.cityfinance.cz

Každý zastupitel by měl znát strop bezpečné zadluženosti obce. Tento strop reálně spatřuji na úrovni přibližně pětinásobku provozního salda.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down