DOBA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTŮ

Doba výstavby nových bytů patřila po roce 1945 vždy k nejkritizovanějším charakteristikám bytové výstavby v českých zemích i celém Československu. Rodinné domy se stavěly v průměru pět let, bytové domy kolem tří let. Ukazuje se, že se situace změnila k lepšímu v jen omezeném rozsahu. U rodinných...

Doba výstavby nových bytů patřila po roce 1945 vždy k nejkritizovanějším charakteristikám bytové výstavby v českých zemích i celém Československu. Rodinné domy se stavěly v průměru pět let, bytové domy kolem tří let. Ukazuje se, že se situace změnila k lepšímu v jen omezeném rozsahu.

U rodinných domů se doba výstavby během čtyř let zkrátila ze 61 měsíců na 54, u bytových domů bylo tempo zkracování doby výstavby rychlejší, bytový dům se staví dva a tři čtvrtě roku. Doba spojená s nástavbou nebo přístavbou bytu k rodinnému domu trvá stejně dlouho jako výstavba rodinného domu; pouze u bytových domů je situace příznivější, což zřejmě souvisí s tlakem stavebníků na zrychlování této formy výstavby. U stavebníků bytů k rodinným domům tento tlak většinou neexistuje.

Doplňující ukazatele o podílu bytů, které se stavějí déle než 5 let, potvrzují příznivější vývoj ukazatele za bytové domy než za domy rodinné.