Dofinancování sociálních služeb. Je již na dohled?

Poslanecká sněmovna se 30. května 2019, po dvou dnech jednání, usnesla na třinácti bodech, které ukládají Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí do 7. června 2019 předložit návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy Kč, neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb a souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace. Zákon o sociálních službách, na jehož novelu se stále netrpělivě čeká, byl jedním z okruhů, kterému se usnesení věnovalo.

 

„Rád bych poděkoval všem poslankyním a poslancům, kteří hlasovali ve prospěch Usnesení, které bylo ve čtvrtek 30. května 2019 Poslaneckou sněmovnou přijato,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Svaz měst a obcí ČR zastupuje města a obce všech velikostních kategorií, a proto máme mezi svými členy města, která jsou nejen poskytovateli sociálních služeb, ale i těmi, kdo vykonávají sociální práci a sociálně-právní ochranu dětí. Na nedostatečné financování v celém sociálním sektoru neustále upozorňujeme, poslední dobou bohužel bez úspěchu, a proto nás intervence Poslanecké sněmovny velmi potěšila a chceme za ní poděkovat. Usnesení Poslanecké sněmovny totiž neobsahuje pouze řešení problematiky financování sociálních služeb, ale ukládá vládě se věnovat celému komplexu problémů, který se v sociální agendě nachází a stále není řešen.“

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí má do 25. června 2019 předložit výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách a po jeho projednání ve výboru uspořádat kulatý stůl k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech, mezi jehož účastníky bude patřit i Svaz měst a obcí ČR.

Zástupci Svazu vždy byli členy významných pracovních skupin zřizovaných rezorty vlády, neboť jsme díky velkému počtu členů a dlouhodobému působení v legislativním procesu schopni předvídat dopady zamýšlených změn v území a být nápomocni v tomto procesu. Svaz opakovaně nabízel Ministerstvu práce a sociálních věcí svou pomoc při přípravách jak novely zákona o sociálních službách, tak slaďování sociálně zdravotního pomezí, bohužel však v tomto volebním období naše nabídky MPSV zatím nevyužilo,“ řekla členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka obce Kunín Dagmar Novosadová a dodala: „Kromě novely zákona o sociálních službách, na kterou netrpělivě čekáme, jsme také více než rok usilovali o změnu úhradové vyhlášky, která nebyla od roku 2014 valorizována a jejíž navýšení by mohlo přinést změny především ve stravování a v ubytovacích službách. Jsme rádi, že i tato změna byla vládě Poslaneckou sněmovnou vládě uložena, a dokonce dojde i na zvýšení hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách, které jsou pro péči mimo pobytové služby stěžejní.“

 

I přes komplexnost Usnesení, které se věnuje také sociální práci a vyzývá např. i Ministerstvo zdravotnictví k valorizaci plateb domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče, stále mezi nejzásadnější body patří závazek pro ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje a aby vláda v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč. „Jedním z bodů Priorit Svazu měst a obcí ČR je prosazování víceletého financování, které představuje předpoklad pro stabilní výkon sociální práce i sociálních služeb. Sociální systém je v tuto chvíli na pokraji svého zhroucení. Jediné, co může situaci zachránit, jsou systémové změny, které budou komplexní a koncepční, neboť každoroční dofinancování je řešením akutního nedostatku finančních prostředků, ale neřeší podstatu problému, ve kterém se momentálně sociální systém nachází. V konečném důsledku totiž současný stav odnáší především klienti a pracovníci v sociálnu, a tak by to rozhodně nemělo být,“ dodává František Lukl.*

/ak/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *