Doprava v historických centrech

Trvale udržitelný dopravní systém, který zohledňuje potřeby obyvatel a návštěvníků města, ale i zásobování či tranzitní dopravy, by měl být základní součástí plánu rozvoje každé obce. Možnosti, jak lze k problémům s dopravním řešením v centru měst přistupovat, nastíní seminář na téma Doprava v...

Trvale udržitelný dopravní systém, který zohledňuje potřeby obyvatel a návštěvníků města, ale i zásobování či tranzitní dopravy, by měl být základní součástí plánu rozvoje každé obce. Možnosti, jak lze k problémům s dopravním řešením v centru měst přistupovat, nastíní seminář na téma Doprava v historických centrech, který pořádá 21. a 22. dubna v České Lípě Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Přednášet budou odborníci na dopravní řešení, zástupci nevládních neziskových organizací, které se dopravou zabývají, členové zastupitelstev, ale i odborníci z památkové péče či městských úřadů.

Témata příspěvků se dotýkají mnoha oblastí, které s dopravní problematikou měst souvisejí. Prof. Ing. Petr Moos z Dopravní fakulty ČVUT se bude zabývat technickými problémy dopravních systémů v historických sídlech. Architekt Jaromír Pizinger z firmy Morix, s. r. o., přednese příspěvek nazvaný Doprava jako součást moderní architektury v kontextu historické zástavby. Petr Šmíd z Nadace Partnerství, programu Doprava pro 21. století nastíní moderní trendy dopravního řešení ve světě. Dopravě v klidu se zaměřením na problematiku parkování se bude věnovat ve své přednášce Ing. Jarolímek z firmy Parking Praha.

Další programový blok zahrnuje příspěvky z jiných oblastí, které však s dopravou souvisejí. Ing. arch. Hana Zachová z České komory architektů rozebere problematiku povrchů komunikací v historických sídlech včetně praktických problémů s historickou dlažbou a péčí o ni. Přednáška MUDr. Heleny Kazmarové se zase dotkne otázek vlivu zplodin na lidské zdraví a kvalitu života.

Na semináři nebudou chybět praktické příklady a případové studie. Ing. Vladimír Hrabák bude hovořit o projektu rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých komunikací v Prachaticích, který se musel vypořádat nejen s nároky památkové péče, ale i s požadavky na různá využití prostoru.

Součástí semináře budou ještě další přednášky, exkurze po České Lípě a kulturní program.

Bližší informace získáte v sekretariátu SHSČMS, Opletalova 36, Praha 1., tel.: 224 237 558, www.shscms.cz.

/rh/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *