Kategorie:
Nezařazené

Efektivní vytápění pro domovy seniorů? Máme řešení.

Ačkoliv se za poslední roky vybudovalo mnoho nových domovů pro seniory, počet lůžek se stále nekryje s poptávkou. Většina nových zařízení je privátního charakteru, kde hraje významnou roli cena pobytu. Taková je realita. Nicméně ať již státní nebo privátní, prvořadé pro efektivní fungování takového domova je ekonomika provozu. Tu z velké části ovlivňuje energetická náročnost objektu a současně i zdroj tepelné energie.

U starších objektů, které se postupně rekonstruují a které potřebují dosáhnout na některý z dotačních fondů, aby vůbec mohla rekonstrukce proběhnout, je volba zdroje tepelné energie pro vytápění a případně ohřev teplé vody vedle tepelné izolace, nových oken a střechy rozhodující. Protože se řada objektů nachází mimo urbanistická centra, nezřídka zcela mimo městskou aglomeraci, bývá s volbou energetického zdroje problém. Nevede k nim totiž přípojka zemního plynu. Investici do tepelného čerpadla si především zařízení pod státní nebo obecní správou nemohou zpravidla dovolit. Elektřina je sice snadno dostupná a ceny elektrokotlů vypadají výhodně, nicméně v širším horizontu je provoz stále extrémně drahý. A to nemluvě o tom, že ceny elektrické energie budou i nadále s největší pravděpodobností stoupat. A topný olej? Tedy řešení, které není ekologické. Existuje však velmi elegantní cesta, která je vytyčena celou řadou výhod. Jedná se o plyn – propan – skladovaný v kapalném stavu ve speciálním zásobníku přímo na pozemku objektu.

 

Investice do propanu se vyplácí i v dlouhodobém horizontu

Propan, který vzniká při rafinaci ropy nebo při těžbě zemního plynu, je po zkapalnění vhodný pro transport. Distributor plynu na našem území zásobníky plynu u jednotlivých objektů jednoduše plní prostřednictvím autocisteren, přičemž naplnění je otázka maximálně desítek minut. Z kapalného propanu se odpařováním opět stává plyn, který slouží jako zdroj pro spalování v plynovém kotli. Takový kotel je možné napojit na topnou soustavu, podlahové vytápění, ohřev teplé vody. Propan má navíc vysokou výhřevnost, dokonce vyšší než zemní plyn, což znamená, že ve spojení s moderním kondenzačním kotlem je efektivita vytápění zaručena. Plynový kotel je v podstatě identický s kotlem na zemní plyn včetně pořizovacích nákladů. Jediný rozdíl je ve velikosti spalovacích trysek, které lze však snadno vyměnit. Tento zdánlivě nezajímavý detail sebou přináší ještě jednu poměrně velkou výhodu. V případě, že bude do obce v budoucnu zaveden zemní plyn, stačí u stávajícího kotle vyměnit zmíněné trysky, přejít na zemní plyn a celou soustavu zachovat tak jak je. Co se pak ale stane s nepotřebným zásobníkem? Pro tyto případy je namístě řešení, které nabízí například firma TOMEGAS, již tradiční distributor technických plynů v Čechách i na Slovensku. Investor (obec či privátní subjekt) si zásobník plynu nekoupí, ale pronajme. V ceně je pak zahrnut i pravidelný servis a údržba, takže investor má s provozem minimální starosti. Ceny pronájmu se pochopitelně odvíjejí od velikosti nebo počtu zásobníků, ale jedná se řádově o pár tisíc Kč ročně. Systém je možné nastavit i na tzv. automatický provoz, což v praxi znamená, že na základě spotřeby plynu v objektu hlídá elektronika stav naplnění zásobníku a blíží-li se mezní hranice, zašle distributorovi pokyn k naplnění. Správce budovy vše pouze kontroluje s pomocí počítače.

 

Kvalita plynu je rovněž důležitá

Stabilní kvalita plynu je důležitá pro efektivní a ekologický provoz. Například TOMEGAS dováží kapalný plyn přímo z Ingolstadtu, který je znám svou prvotřídní nekolísající kvalitou. Dotace by nebylo možné získat, pokud by spalování propanu nebylo také ekologické. Nutno na tomto místě říci, že množství škodlivin je sotva zaznamenatelné, takže ani v tomto ohledu není s kapalným propanem žádný problém. Svědčí o tom i skutečnost, že spalování propanu je možné i v chráněných krajinných oblastech. Ještě drobná zmínka k ekonomice. Porovnáme-li například průměrnou cenu 1 kWh, tak v případě propanu se pohybujeme okolo 1,2 až 2 Kč, zatímco u elektřiny je to od 3,5 Kč a výše. A to je velmi pádný argument.*

 

Více informací na www.tomegas.cz