Ekologické desatero Božího Daru

"Ekologické desatero obce Boží Dar" je komplexní programem řešení ekologické politiky s výraznými aspekty trvale udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na řešení nejdůležitějších funkcí a činností obce i jejího správního území ve vztahu k životnímu prostředí.