Autor
Kategorie:
Různé

Elektronická komunikace/20

Také v on-line komunikaci by měla platit pravidla slušného chování -tzv. netiketa. Jedná se o soubor zásad, které bychom měli dodržovat v internetovém světě. Jde o to, abychom nikoho, byť nevědomky, nepoškozovali nebo neuráželi. Netiketu tvoří 12 pravidel: Nezapomínejte, že na druhém konci jsou...

Také v on-line komunikaci by měla platit pravidla slušného chování –tzv. netiketa. Jedná se o soubor zásad, které bychom měli dodržovat v internetovém světě. Jde o to, abychom nikoho, byť nevědomky, nepoškozovali nebo neuráželi. Netiketu tvoří 12 pravidel:

Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému do očí nikdy neřekli.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti. Co je nevhodné v běžném životě, je nevhodné i na internetu.

Zjistěte si taktně, s kým komunikujete. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském. Politika, náboženství a podobná témata by se proto měly diskutovat s maximálním taktem a v mezích slušnosti.

Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se připojují přes mobilní telefon a draze za to platí. Neposílejte proto e-mailové zprávy se zbytečně velkými přílohami.

I když píšete bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nezveřejňujte nepravdivé či choulostivé informace. Neporušujte autorská práva.

Pomáhejte v diskusích. Pokud má někdo v diskusi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: »Napřed poslouchej, pak piš«.

Respektujte soukromí jiných. Pokud jste dostali zprávu, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a upozornit odesílatele na jeho chybu.

Nezneužívejte svou moc či vědomosti. Jste-li správci serveru, máte sice přístup k poště ostatních, ale nemusíte ji stále kontrolovat jen tak. A jste-li schopni přistupovat k informacím překonáním nějakého zabezpečení, nemusíte to pořád zkoušet.

Odpouštějte ostatním chyby a nevysmívejte se jim za ně.

Nešiřte hoaxy (žertovné, podvodné či mystifikační zprávy). Zbytečně berou příjemcům jejich čas. Přijde-li vám hoax, upozorněte odesílatele, že takové jednání není vhodné.

Nerozesílejte spam, například nevyžádanou hromadnou poštu.

Nestahujte warez, tedy díla, s nimiž je nakládáno v rozporu s autorskými právy. Může jít například o hry, knihy, aplikace a filmy.

Kdyby všichni internetoví uživatelé dodržovali tato nepsaná pravidla, nepotýkali bychom se s desítkami e-mailů s vtipnými obrázky, nestávali se terčem urážek v internetových diskusích a na sociálních sítích. Všichni uživatelé internetu jsou jenom lidé, takže i ty nejmodernější technologie a služby si přizpůsobí k obrazu svému.

Originál netikety v angličtině vznikl už v roce 1995, ale většina zmíněných doporučení platí dodnes. Chcete-li na internetu vystupovat slušně, měli byste mít na paměti většinu z těchto doporučení, která formují on-line svět od dob jeho vzniku.

JAN HANDL

ICT publicista