Autor
Kategorie:
Různé

Elektronická komunikace/21

Nejen komerční subjekty by se měly zabývat návštěvností svých webů. Je jasné, že např. e-shop statistiky přístupů na stránky s jednotlivými produkty a chování svých zákazníků detailně sleduje, ovšem i stránky obcí či organizací mohou být monitorovány. Přesněji řečeno - pokud chcete vědět, kolik...

Nejen komerční subjekty by se měly zabývat návštěvností svých webů. Je jasné, že např. e-shop statistiky přístupů na stránky s jednotlivými produkty a chování svých zákazníků detailně sleduje, ovšem i stránky obcí či organizací mohou být monitorovány. Přesněji řečeno – pokud chcete vědět, kolik lidí je navštěvuje, není problém to měřit a analyzovat.

Celosvětově nejpoužívanějším nástrojem na měření návštěvnosti je služba Google Analytics. Umožňuje monitorovat návštěvníky webových stránek, zjistit, sledovat a porovnávat podrobné informace o jejich aktivitě. Služba je dostupná v češtině. Jestliže stránky generují do 10 milionů požadavků na server měsíčně, budete mít službu zdarma. V případě, že je třeba odbavovat požadavků více, existuje placená verze Google Analytics Premium s vyššími limity.

Jak začít? Na stránkách projektu (google.com/analytics/) je k dispozici podrobná nápověda, která začínajícího uživatele provede prvními krůčky s aplikací a upozorní na to, že existuje síť certifikovaných partnerů (Google Analytics Certified Partner). Ti nabízejí implementaci webové analýzy, analytické služby a služby testování a optimalizace webů. Certifikát je určitou zárukou odbornosti, která je v případě agentur potřeba k bezproblémovému nasazení a používání Google Analytics.

Do práce s Google Analytics se zběhlý internetový uživatel může pustit i sám, existuje mnoho návodů (např. formou videa). Je třeba mít účet u Googlu a mít přístup ke zdrojovým kódům stránek, které chcete měřit. Do nich se totiž vkládá měřicí kód, jenž zajistí generování dat o návštěvnosti, z nichž se vytvářejí reporty a grafy. Obecně všechny systémy pro měření návštěvnosti fungují díky měřicím kódům nasazeným na stránkách.

Z dat lze vyčíst, jaký je průběh návštěvnosti v čase, jak dlouho návštěvník na webu pobude a zda se pravidelně vrací. Výstupů je řada a utvářejí detailní pohled na to, co se na webu děje. Sledování návštěvnosti v základní podobě obstarají i jiné služby, např. Toplist.cz nebo Navrcholu.cz. Jde o české služby, jež pomocí měřicího kódu vytvářejí přehled o návštěvnosti. Návštěvnost obvykle měří i poskytovatelé hostingu a zákazník k nim má přístup.

Oficiálním měřením českého internetu je NetMonitor, služba Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). V ní jsou zapojeny komerční subjekty (zejména vydavatelství), které potřebují měřit své weby oficiálně kvůli vykazování návštěvnosti inzerentům. SPIR vydává zprávy o tom, kolik lidí se pohybuje na »českém« internetu celkem a jaké tematické okruhy obsahu je nejvíce zajímají.

Otázka na závěr se sama nabízí. Proč by měly obce nebo muzea měřit návštěvnost svých webů a analyzovat chování návštěvníků? Díky měření lze zjistit, co návštěvníky zajímá a které sekce jsou pro ně nejzajímavější. Podrobnější analýzy mohou přispět ke zkvalitnění servisu pro čtenáře. A v neposlední řadě je dobré vědět, kolik lidí web navštěvuje, tedy kolik lidí lze zasáhnout. Kolik návštěvníků je z okolí, kolik ze zahraničí a z jakých kanálů se na web dostávají. Tyto údaje umožňují reagovat na poptávku po informacích a uspokojit ji.

JAN HANDL

ICT publicista