Autor
Kategorie:
Různé

Elektronická komunikace/22

Ankety a dotazníky on-line mohou výrazně šetřit čas lidem, kteří potřebují udělat rychlý průzkum mezi vybranou skupinou respondentů - jde např. o okruh známých nebo i desetitisíce lidí, kteří jsou oslovováni anketami firem a institucí. On-line nástrojů na tvorbu anket a dotazníků je mnoho, většina...

Ankety a dotazníky on-line mohou výrazně šetřit čas lidem, kteří potřebují udělat rychlý průzkum mezi vybranou skupinou respondentů – jde např. o okruh známých nebo i desetitisíce lidí, kteří jsou oslovováni anketami firem a institucí.

On-line nástrojů na tvorbu anket a dotazníků je mnoho, většina z nich je dostupná zdarma. Mezi známé české projekty zaměřující se na on-line výzkumy a ankety patří vyplnto.cz, click4survey.cz, survio.com nebo anketovnik.cz. Pokud chcete naplánovat setkání větší skupiny lidí a nechce se vám jednotlivě zjišťovat, kdy má kdo čas, k dispozici je služba Doodle.com. Ankety a formuláře dobře zvládají i Google Docs, neboli on-line služba pro práci s dokumenty a informacemi od Googlu.

On-line průzkum mezi uživateli internetu tedy umí obstarat řada českých i zahraničních služeb. Některé z nich mají obsáhlou databázi respondentů, kteří rádi odpovídají v anketách týkajících se nejrůznějších oblastí. Např. zmiňované Vyplňto za využití služby v základní ver-zi nechce po uživatelích peníze, avšak musejí před registrací vyplnit zhruba pět cizích veřejných dotazníků. Po registraci je možné využívat naprostou většinu funkcí, nebude však možné změnit grafiku dotazníku a součástí dotazníku bude také reklama. Při využití placených verzí služby tato omezení odpadají a uživatel může využít široké škály doplňkových funkcí.

Click4Survey je nástroj, který umožňuje komplexní realizaci a vyhodnocení on-line průzkumů a hodí se ve chvíli, kdy je potřeba oslovit konkrétní a přesně definovanou cílovou skupinu. Odpovědi na anketu jsou garantovány v řádu několika dnů. I zde existuje základní verze zdarma a několik zpoplatněných tarifů pro náročnější zadavatele. Na podobném principu fungují i další služby pro sběr dat od veřejnosti.

Pro ankety určené užšímu okruhu respondentů se hodí Google Docs, služba, pomocí níž např. velmi často provádějí studenti výzkumy a ankety pro své diplomové práce. Vytváření formuláře je intuitivní a rychlé, zadání ankety o několika otázkách trvá pár minut. Odkaz na anketu lze všemi elektronickými cestami (např. e-mail, sociální sítě či odkaz na webu) šířit dál.

Specifickou službou je Doodle.com. Je to nástroj, který je určený pro plánování schůzek. Potřebujete-li domluvit setkání více lidí, může být obtížné nalézt shodu na termínu, který vyhovuje všem. Zainteresované osoby se v Doodle jednotlivě vyjádří. Všichni pak mají přehled o tom, kdy je nejvhodnější danou akci uspořádat. Základní verze je zdarma, Doodle nabízí i tři placené verze – pro jednotlivce, pro skupiny a pro velké organizace (cena je kalkulována na požádání).

Výhodou on-line anket je kromě šetření času a úsilí věnovanému na sběr dat také univerzálnost výstupů, které jsou často zpracovány do přehledných reportů. Odpadá zdlouhavá analytická práce s daty posbíranými z různých kanálů. Interpretace výsledků ankety je jednoduchá díky přehledným grafům, jež mohou být výsledkem šetření.

Dá se říci, že on-line ankety jsou řešením na klíč v pravém slova smyslu. Problémem může být výběr vhodného řešení, jelikož na trhu je mnoho služeb s různými parametry. Někdy pro stručné ankety s několika dotazy postačí velmi jednoduché řešení, které nevyžaduje složité nastavování a přípravu.

JAN HANDL

ICT publicista