Tisíce mladých lidí mohou cestovat po Evropě v rámci iniciativy DiscoverEU

Ve třetím  kole této nové iniciativy EU pro mládež si přihlášku podalo téměř 95 000 mladých lidí. Z toho bylo nyní vybráno asi 20 000 osmnáctiletých Evropanů, kteří obdrží jízdenku DiscoverEU. Na maximálně 30denní cestu se budou moci vydat v době od 1. srpna 2019 do 31. ledna 2020.

Třetího kola soutěže DiscoverEU se zúčastnilo téměř 95 000 mladých lidí ze všech členských států EU. Přihlášky bylo možné podávat během dvou týdnů do 16. května 2019. Na základě soutěžních kritérií a při zohlednění kvót pro každý členský stát EU bylo vybráno 20 000 mladých uchazečů. Podle statistiky bylo nejvíce žádostí z Itálie (27 258), dále z Francie (14 323),  Německa (8655), Velké Británie (7095) a Španělska (6733).  Z  České republiky přišlo 713 žádostí, uspokojeno bylo a tedy vyjede 414 mladých lidí. Největší počet jízdenek byl udělen německým studentům (3232), Francouzům (2612) a Britům (2587).

Tento měsíc oslaví jízdenka DiscoverEU své první výročí. Za jeden rok podalo přihlášku do soutěže přibližně 275 000 mladých Evropanů a zhruba 50 000 jich obdrželo jízdenku. Nyní budou vítězové třetího kola kontaktováni, aby mohli své cesty začít připravovat. Cestovat mohou sami nebo v nejvýše pětičlenných skupinkách v období od 1. srpna 2019 do 31. ledna 2020 po dobu maximálně 30 dní. Jízdenka se ve většině případů vztahuje na železnici, výjimečně lze využít i jiné druhy dopravy.

Kromě časové jízdenky obdrží účastníci i technickou podporu a informace například ohledně udržitelného cestování a jejich úlohy ambasadora DiscoverEU. Budou vyzváni k tomu, aby se podělili o své zkušenosti, například prostřednictvím sociálních médií, jako je Instagram, Facebook a Twitter, nebo prostřednictvím prezentace na své škole nebo ve své místní komunitě. Prostřednictvím sociálních médií budou moci rovněž navazovat kontakt s ostatními cestovateli a sdílet s nimi své zážitky.

Všichni účastníci také dostanou pozvánky na společná setkání DiscoverEU, která jsou novinkou a budou se konat na různých místech Evropy. Tematicky se tato setkání zaměří mimo jiné na udržitelnost nebo na kulturní dědictví. První setkáníse bude konat ve dnech 12. a 13. července v nizozemském Nijmegenu a bude se věnovat tématu udržitelnosti.

Komise plánuje, že do konce roku zahájí příští kolo přihlášek, kdy bude k dispozici dalších 20 000 jízdenek DiscoverEU.

Iniciativa DiscoverEU nabízí mladým lidem, včetně mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, dostupnou a jednoduchou možnost cestování, a to individuálně nebo v malé skupině. Osmnáctiletí tak dostanou příležitost poznávat evropské kulturní dědictví a rozmanitost, navazovat kontakty s dalšími mladými lidmi a objevovat svou evropskou identitu. Iniciativa byla zahájena v červnu 2018 na základě návrhu Evropského parlamentu na přípravnou akci s rozpočtem ve výši 12 milionů eur na rok 2018.

V rámci prvních dvou kol přihlášek dostalo možnost cestovat po Evropě přibližně 30 000 mladých lidí. Na rok 2019 schválil Evropský parlament na DiscoverEU částku ve výši 16 milionů eur. Evropská komise plánuje, že do konce roku 2019 zahájí další kolo přihlášek. Konkrétní data a další informace budou včas oznámeny na Evropském portálu pro mládež.

Vzhledem k zájmu, který mladí cestovatelé o soutěž DiscoverEU projevili, usiluje Komise o zlepšení této iniciativy. Využívá k tomu zpětnou vazbu získanou od mladých cestovatelů i od klíčových zúčastněných stran. Dosavadní zpětná vazba od téměř 5 500 účastníků z prvního kola ukazuje, že DiscoverEU považují za cennou a inkluzivní zkušenost, která přispívá k občanské angažovanosti, osobnímu růstu a rozvoji dovedností. Cestování mladým lidem umožňuje získat sebedůvěru a rozvíjet klíčové schopnosti, jako jsou cizojazyčné a interkulturní dovednosti, přizpůsobivost, odolnost, schopnosti v oblasti mezilidských vztahů, řešení problémů, organizační schopnosti a schopnost pracovat v týmu. Dvě třetiny účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by si jízdenku nemohli z finančních důvodů dovolit. Někteří z účastníků cestovali poprvé v životě samostatně – bez rodičů či zákonných zástupců.

V rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 navrhla Komise v květnu 2018 vyčlenit na DiscoverEU coby součást budoucího programu Erasmus částku 700 milionů eur. Pokud návrh schválí Evropský parlament a Rada, mohlo by se v uvedených sedmi letech vydat na cesty dalších 1,5 milionu osmnáctiletých Evropanů.*

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *