Evropští spotřebitelé neumějí správně třídit různé typy světelných zdrojů

Jak se evropští spotřebitelé vyznají ve světelných zdrojích a jejich následné recyklaci, zjišťovala evropská asociace EucoLight, která se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Provedla nadnárodní spotřebitelský průzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jaké mají spotřebitelé povědomí o různých typech světelných zdrojů a o způsobu jejich recyklace.


  • Průzkum asociace EucoLight ukazuje, že spotřebitelé obtížně rozlišují mezi různými typy vysloužilých světelných zdrojů. Nejsou si ani jistí tím, jak je správně recyklovat.
  • Do běžného odpadu tak mohou omylem vyhodit i elektroodpad, který by měl být ekologicky zlikvidován, například úsporné kompaktní zářivky.
  • EucoLight proto doporučuje všechny vysloužilé zdroje světla sbírat do jediné sběrné nádoby. Správnou volbu likvidace poté zvolí recyklační firma.

Spotřebitelé si zejména neuvědomovali rozdíly mezi energeticky úspornými kompaktními zářivkami a LED světelnými zdroji, zároveň nevěděli, jak je správně recyklovat. Nebyli si také jistí rozdíly mezi úspornými LED diodami a neúspornými halogenovými žárovkami.

 

Výsledky průzkumu byly ve všech zkoumaných zemích velmi podobné. Úsporné kompaktní zářivky, které nepatří do směsného odpadu a je třeba je ekologicky zlikvidovat, správně identifikovalo v průměru jen 27 % až 42 % respondentů. Kompaktní zářivky chybně zaměnilo za LED diody 18 % až 35 % respondentů.

„Pouze mezi 14 % a 23 % spotřebitelů dokázalo správně klasifikovat LED světelný zdroj, zatímco 31 % až 45 % se domnívalo, že jde o kompaktní zářivku,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem asociace EucoLight.

Povědomí o možnostech recyklace se u spotřebitelů v jednotlivých zemích liší.

 Respondenti byli také dotazováni, zda vědí, jak by měli naložit se světelnými zdroji v okamžiku, kdy doslouží. Výsledky potvrdily, že řada lidí stále tápe a není si jistá. Do běžného odpadu tak mohou omylem vyhodit i elektroodpad, který by měl být ekologicky zlikvidován, například kompaktní zářivky.*

/zr/