01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH PROJEKTŮ

Vše se točí okolo peněz. Někdy jsou považovány za jediné měřítko hodnot. S tím rozumný člověk nemůže souhlasit. Je ale pravda, že finanční prostředky jsou potřeba téměř ke všem projektům. Kde vzít potřebné finance? To je jedna z nejdůležitějších otázek každého starosty, každého člena...

Vše se točí okolo peněz. Někdy jsou považovány za jediné měřítko hodnot. S tím rozumný člověk nemůže souhlasit. Je ale pravda, že finanční prostředky jsou potřeba téměř ke všem projektům.

Kde vzít potřebné finance? To je jedna z nejdůležitějších otázek každého starosty, každého člena zastupitelstva.

Finanční prostředky obce lze rozdělit podle druhu příjmu na: vlastní, daňové, státní dotace, ostatní dotace, prostředky z prodeje majetku.

VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje jsou ideální pro financování všech projektů. Jsou většinou stabilní, obec se na ně může plně spolehnout, případně ovlivňovat jejich tok a velikost. Nevýhodou je, že u naprosté většiny obcí jsou minimální.

PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ

Tyto příjmy jsou další, aspoň zčásti dopředu odhadnutelný zdroj. I když jednou může mít podnikatel dobrý rok a zaplatí na daních slušný obnos, druhý rok má na daních přeplatek, což se v obecní pokladně menších obcí může projevit velmi výrazně.

Výška těchto příjmů bývá různá. Příkladem jsou třeba "zlaté obce", které mají na svém území uložiště popílku nebo něco obdobného.

STÁTNÍ DOTACE

Státní příspěvky ve stálé výši zasahují pouze do několika málo oblastí života obce (provoz školy, základní dopravní obslužnost, sociální péče apod.). Místní projekty z těchto finančních prostředků nelze financovat vůbec.

Další dotace jsou poskytovány na základě výběru a na období do 31. prosince daného roku. Jsou vypisovány podle odhadnutých momentálních potřeb komunální sféry a výše státního rozpočtu.

Vedle těchto přímých státních prostředků existují i peníze z programů Evropské unie. Tyto finance procházejí většinou přes státní instituce České republiky obdobnou cestou jako jiné státní příspěvky.

OSTATNÍ DOTACE

Většina obcí žádá o prostředky pouze instituce státu. Existují ale i nestátní (nebo jen zčásti státní) peníze, které lze rovněž využít. Nadace a další neziskové společnosti většinou vypisují podpory neinvestičním projektům s částkami desetitisíců nebo statisíců korun. Tyto příspěvky však mohou výrazně pomoci v životě a rozvoji obce, místních občanských sdružení, občanských aktivit atd. Zatím však obce a venkovská občanská sdružení těchto možností velmi málo používají.

PŘEHLED O FINANČNÍCH ZDROJÍCH

V některých případech dostávají obce o finančních zdrojích potřebné údaje. Například o dotacích z Programu obnovy venkova přichází z Ministerstva pro místní rozvoj dostatek informací. Z toho také vyplývá větší poptávka než nabídka.

V některých případech vyžaduje hledání grantů poskytovaných nestátními organizacemi třeba několik týdnů, než se podaří zjistit kontakt a podmínky. Takové "utajené" možnosti se pak nesetkají s velkou odezvou, protože vynaložené úsilí se prostě "nevyplatí".

Regionální školy obnovy venkova přišly s projektem "Vyhledávání a poskytování informací o dotacích, grantech a jiných finančních zdrojích". Cílem je předložit informace o finančních zdrojích starostům až na stůl, v lepším případě do počítače.

Obec zapojená do projektu by v rozumném čase měla získat nejen informaci o existenci zdroje, ale též základní podmínky, formuláře a termíny. Tento projekt má výhodu v tom, že každý starosta (nebo jím pověřený člověk) nebude muset shánět, obíhat, vyhledávat a jinak ztrácet čas. Bude se moci věnovat přímo rozvoji a potřebám obce. V mnoha případech se zastupitelstvo vůbec poprvé dozví o existenci těchto zdrojů, na jejichž vyhledávání jim doposud nezbyl čas.

Chcete-li se do projektu zapojit, nebo získat další informace, obraťte se na pečovatele Regionálních škol obnovy venkova a vedoucího projektu Ing. Vladimíra Glasera, Kopaninská 189, 252 25 Ořech, tel./fax: 02-57 96 04 66.

VLADIMÍR GLASER

FOTO ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down