Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod by měl být rozšířen, míní ministr zemědělství

Budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přivedením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, ale i stavby a rekonstrukce stovek rybníků či zavlažovacích soustav. To jsou některé z plánů Ministerstva zemědělství (MZe) na ochranu ČR před suchem a nedostatkem vody, které se uskuteční v příštích patnácti letech.

Letošní rok nám jasně ukázal, že do budoucna bude sucho velkým problémem. Je jasné, že opatření na zadržení vody v krajině nebudou stačit. Budou možná třeba další přehrady, proto připravujeme rozšíření takzvaného Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod,“ konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

Generel obsahuje lokality, které je v případě potřeby teoreticky možné využít pro stavbu velkých vodních nádrží. Není to plán výstavby přehrad, jak se často mylně uvádí, nýbrž jde skutečně o zajištění ochrany lokalit územním hájením před využitím zástavbou zejména velkých staveb (dopravní infrastruktura, průmyslové podniky, rozsáhlá zástavba obytnými komplexy apod.). To by znemožnilo využít v budoucnu (pro příští generace) tuto výhledovou rezervu pro zabezpečení vodních zdrojů výstavbou vodních nádrží s efektivním objemem vody.

V Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod bylo ještě v roce 2006 chráněno téměř dvě stě lokalit, po nátlaku obcí a Ministerstva životního prostředí jich je nyní jen šedesát pět.

Pro rozšíření generelu chceme využít původní profily z let 1953 a 1975 a soustředit se přitom na boční nádrže, které by podpořily průtoky významných řek v době sucha. To, že se některá lokalita objeví v Generelu, ale hned neznamená, že zde přehradu postavíme, to je nutné si uvědomit,“ uvedl dále Miroslav Toman.

MZe má v rámci Koncepce na ochranu před suchem a nedostatkem vody připravený soubor podpůrných programů, kterými všechna opatření postupně realizuje. Programy jsou plánovány na tři šestileté etapy až do roku 2033.

Aktuálně patří mezi nejdůležitější akce navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž bychom získali devět milionů krychlových metrů vody pro zavlažování. Vodohospodářské řešení vodních zdrojů na Rakovnicku počítá s výstavbou tří nových nádrží – Senomaty, Šanov a Kryry, jejich propojením a vybudováním přivaděče z Nechranické přehrady. V přípravě je také stavba přehrady Vlachovice na Zlínsku a změna suchého poldru Skalička v Pobečví na nádrž se stálým napuštěním.

Ministerstvo zemědělství chce zjednodušit výstavbu malých nádrží do dvou hektarů vodní plochy s výškou ohrázování pod 1,5 metru, pro jejichž stavbu by nově mělo stačit tzv. ohlášení. Zjednodušené řízení „na ohlášení“ by mělo stačit rovněž pro terénní úpravy v krajině, které budou pomáhat zadržet vodu v krajině, zejména při prudkých deštích.

Podpora bude směřovat také do výstavby zavlažovacích nádrží na Rakovnicku (Lišno, Chrášťany) a v Podyjí (Podhradí, Hustopečsko). V programu Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu, závlahy II, přijalo MZe přes 100 žádostí v objemu 180 mil. Kč a pro něž dosud uvolnilo zhruba 60 mil. Kč.*

/tz/

K foto:

Novomlýnské nádrže

Ilustrační foto: www.breclav.eu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *