01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

INFORMACE O BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

Rozhodujícím zdrojem informací jsou statistická data Českého statistického úřadu (výkazy Iv 7-99 a Iv 6-04). V této souvislosti je třeba uvést, že počínaje rokem 1997 statistika staveb pro bydlení poskytuje údaje v nejpodrobnějším územním detailu, tj. v našem případě za administrativní obce, a to...

Rozhodujícím zdrojem informací jsou statistická data Českého statistického úřadu (výkazy Iv 7-99 a Iv 6-04). V této souvislosti je třeba uvést, že počínaje rokem 1997 statistika staveb pro bydlení poskytuje údaje v nejpodrobnějším územním detailu, tj. v našem případě za administrativní obce, a to nejen za počet dokončených bytů, ale i ve struktuře těchto bytů v rozsahu ukazatelů, které jsme charakterizovali v této stati.

Usiluje se přitom, aby základní údaje byly sledovány též u staveb zahájených a aby ve stavbách pro bydlení byly sledovány údaje nejen za bytové a rodinné domy a jejich nástavby, přístavby a vestavby, ale i za další formy - domy s pečovatelskou službou, domovy - penzióny, byty z výstavby nebytových objektů a adaptace nebytových prostor. Sjednocení údajů je důležité právě na úrovni obcí, kde může například v jednom nebo i v několika letech jedna z těchto forem hrát významnou úlohu v získávání nových bytů. Pokud by počínaje rokem 2000 byly sledovány údaje o zahajované bytové výstavbě podle obcí, mohly by se dosavadní závěry prohloubit právě o územně výhledovou dimenzi, potvrdit závěry z rozborů dokončených bytů či ozřejmit účinnost přijímaných nástrojů k podpoře přírůstků bytů.

V roce 2000 budou k dispozici údaje o rozmisťování bytové výstavby za tříleté období (1997-1999). Bylo by potřebné zpracovat rozmístění bytové výstavby se zdůrazněním územních faktorů. Máme tím na mysli územní celky, jež jsou tvořeny u větších měst zcela evidentně městem a jeho zázemím. Vždyť bytová situace je ovlivňována možnostmi výstavby v okolních obcích, s čímž je pochopitelně spojena řada dalších vazeb: např. využití bytových rezerv, které jsou v menších obcích obyčejně relativně větší. Zvlášť by měly být tyto možnosti ověřeny a kvantifikovány v obcích v přijatelné vzdálenosti od měst. Takovéto práce by bylo potřebné zahájit alespoň u několika případů.

Podle našeho názoru bude také potřebné, aby byly s předstihem zpracovány i datové a rozborové krajské výstupy (podle VÚSC) a tím usnadněna počáteční fáze jejich činnosti. Jsme přesvědčení, že práce na zjišťování a ovlivňování tendencí v rozmísťování bytové výstavby podle obcí by měly postupně přinést i zkvalitnění informačních vazeb (obce, resp. města, regiony, ústřední orgány). Navíc se prokázalo, že strukturální údaje mají velký informační dosah i v samotných městech a obcích, zejména při tvorbě či úpravách koncepcí komunální bytové politiky.

Předkládaná stať poskytla vyhodnocené podklady ze statistických šetření. I v těchto šetřeních se v dalších letech vytvoří nové možnosti rozboru. Základním zjištěním bude ovšem připravované sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down