INFOTHERMA 2005: Úspory a obnovitelné zdroje

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se uskuteční 17. až 20. ledna již 12. ročník mezinárodní topenářské výstavy Infotherma. O obsahu a odborném doprovodném programu výstavy jsme hovořili s jejím ředitelem Ing. Liborem Kostelným.

V čem spatřujete důvod trvalého zájmu o Infothermu?

Důvodů je několik. Tepelná pohoda domovů za přijatelnou cenu je životní nezbytností, která se bezprostředně dotýká většiny z nás. A této problematice jsou naše výstavy věnovány. Navíc od prvního ročníku je nomenklatura výstavy stabilní a návštěvníkům nabízíme skutečně to, nač byli pozváni. I vystavovatelé jsou spokojeni s vysokou návštěvností skutečných zájemců. Firmy domlouvají na výstavě nejen své obchodní záležitosti, ale i kooperační a dodavatelské možnosti. Dalším pozitivem je blízkost Slovenska a Polska, což zvyšuje zájem vystavovatelů i návštěvníků z těchto zemí. Odborníci také oceňují rozsáhlé bezplatné poradenství a odborný doprovodný program.

Co říkáte názoru, že některé výstavní akce by se měly konat jednou za dva roky?

Je správný. Technický rozvoj nepostupuje u nás a ani ve světě tak rychlým tempem, aby mohl každoročně nabídnout celou škálu novinek. V podmínkách naší republiky je však situace odlišná, alespoň co se týče vytápění malých a středních objektů. Je to paradox, ale každoroční náplň frýdlantské výstavy a její opodstatnění jsou z velké míry dány neujasněnou státní energetickou koncepcí. Neexistuje snad jiný obor, v němž by během několika let došlo k tak zásadním změnám, navíc oficiálně a ekonomicky podpořených státem. V nejednom rodinném domě bychom totiž našli kromě elektrických přímotopů, elektrokotlů i topení plynové a nyní už také kotle na tuhá paliva. Na našich výstavách jsme se proto snažili vždy objektivně informovat o výhodách i nevýhodách jednotlivých druhů vytápění a především v odborném doprovodném programu upozorňovat na tyto trendy. Například v době oficiálního odklonu od vytápění elektřinou jsme uspořádali celostátní odbornou konferenci, která se zabývala pozitivy i negativy tohoto způsobu vytápění.

Jak bude dvanáctý ročník reagovat na tendence návratu k vytápění rodinných domků tuhými palivy?

Snaha přejít zpět na tuhá paliva je zákonitou reakcí na zdražování ušlechtilých paliv. Kromě toho, že výstava představí celou řadu moderních kotlů na spalování tuhých paliv, které odpovídají požadavkům na ochranu ovzduší, chtěli bychom upozornit i na to, že změna otopného systému by měla být až to poslední.

Podstatná část výstavy bude věnována možnostem, které při zachování stávajícího komfortu umožní snížit spotřebu paliv a energie.

Jaký je váš názor na vytápění dřevem?

Dřevo a biomasa patří bezesporu mezi favority ve využívání obnovitelných zdrojů. Kdo má přístup k využívání dřevního odpadu anebo vlastní zdroj palivového dříví, může to být poměrně levné a zajímavé palivo. Pokud se však někdo domnívá, že celoroční vytápění nakoupeným a vysušeným dřevem je ekonomicky výhodné, chtěli bychom jej vyvést z omylu.

Vy jste proti vytápění dřevem?

Nejsme. Neradi bychom však, aby se naše výstava stala součástí kampaně, která bez znalosti věci uvádí dřevo jako levné palivo. Je něco jiného přitápět na jaře a na podzim teplovzdušným krbem a něco jiného mít celoroční vytápění založené na dřevu. Takové vytápění vyžaduje odpovídající kotle, jistotu trvalého dodavatele a sklad na dřevo. Mediální kampaně, které se okolo dřeva vedou, připomínají ty, které probíhaly v souvislosti s vytápěním elektřinou a pak s plošnou plynofikací. Přinesly škody jak státní pokladně, tak především uživatelům.

Výstavu navštěvuje řada zástupců měst a obcí, krajů i státních institucí. Co pro ně připravujete?

Jsme velice rádi, že zástupci územních samospráv jsou již našimi stálými návštěvníky. Každoročně je na výstavu nejen zveme, ale připravujeme pro ně i speciální odborný doprovodný program. Ten letošní se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna. Na programu bude několik zajímavých přednášek včetně praktických aplikací.

Seminář pro starosty, pracovníky městských a obecních úřadů a správce majetku měst a obcí

Čtvrtek 20. ledna 2005

9,30 hod.: Směrnice EU v oblasti energetiky a životního prostředí a jejich dopad do české legislativy

10.30 hod.: Realizace výstupu Územní energetické koncepce a koncepce snižování emisí a imisí Moravskoslezského kraje

11.00 hod.: Možnosti financování energeticky úsporných projektů: – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2005, – financování třetí stranou (energetické služby se zárukou), – Prototypový uhlíkový fond (PCF), – Operační program Průmyslu a podnikání, – Operační program Infrastruktura, – Inteligentní energie, Evropa 2003 – 2006

spolupráce při vyhledávání a přípravě projektů – poradenství pro veřejnost

12.00 hod.: Příklady úspěšných projektů zásobování měst a obcí energií a zvyšování účinnosti užití energie v městských a obecních objektech

odborní garanti: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká energetická agentura, Státní energetická inspekce

13.00 hod.: Počítačové programy pro správu majetků a řízení bytových družstev, realitních kanceláří, výrobců tepla, obecní a městské úřady, státní správu a správců nemovitostí

– odborný garant: Chastia, a. s, Nejdek

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *