Investoři dostanou kvalitní partnery

Tři příští akreditovaní manažeři průmyslových zón v Chrudimi, Pardubicích a Kopřivnici se s námi podělili o své zkušenosti. Jako jedinečnou příležitost k načerpání mnoha informací a zkušeností v oblasti investičních příležitostí a práce s investory hodnotí Dita Heřmanská z oddělení rozvoje...

Tři příští akreditovaní manažeři průmyslových zón v Chrudimi, Pardubicích a Kopřivnici se s námi podělili o své zkušenosti.

Jako jedinečnou příležitost k načerpání mnoha informací a zkušeností v oblasti investičních příležitostí a práce s investory hodnotí Dita Heřmanská z oddělení rozvoje Městského úřadu Chrudim v říjnu zahájený kurs pro manažery průmyslových zón. „Předpokládám, že jako jeho absolventka dostanu na svém úseku prostor pro využití znalostí získaných na sérii workshopů, jako například při implementaci strategických plánů, hledání vhodných cest pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru, při kvalitní prezentaci a propagaci průmyslové zóny apod.,“ dodala.

Podobně hovoří Bc. Hana Svobodová, odborná referentka úseku strategie odboru rozvoje a a strategie Magistrátu města Pardubice: „Cílem programu je vytvoření kvalifikačních předpokladů pro zabezpečení profesionální správy průmyslových zón, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vyšší obsazenosti. I když průmyslová zóna Pardubice patří mezi jednu z prvních a díky své připravenosti i jednu z nejvýznamnějších zón v republice (mj. byla loni oceněna CzechInvestem v soutěži Průmyslová zóna 2001), domnívám se, že i našemu městu se vyplatí sledovat nové trendy v získávání investorů. Například nyní se těžiště této činnosti přesouvá od velkých výrobních investorů na obory strategických služeb a technologických.“

Ing. Jan Koliba, ředitel Centra podnikání a rozvoje, s. r. o., které pro město Kopřivnice zajišťuje servis spojený s prezentací tamního průmyslového parku, je přesvědčen o tom, že kurs mu pomůže zefektivnit prováděné prezentace i marketingovou činnost.

Dita Heřmanská soudí, že nejdůležitější pro získávání dalších investorů v chrudimské průmyslové zóně je, aby město nepolevilo v přípravách a udržování dobrého podnikatelského prostředí. Stejně důležité je podle ní snažit se o získání dotací z CzechInvestu a propagovat areál, aby potencionální zájemce věděl, že chrudimská zóna je dobře připravená a může se v ní takříkajíc už zítra stavět, a že také radnice je nakloněna aktivní spolupráci.

Vstřícnost radnice vůči investorům považuje za dobrý vklad pro rozvoj průmyslové zóny také Bc. Hana Svobodová. „Například ekonomický týdeník Prague Business Journal ve své ročence City Invest Czech vyhodnotil naše město jako nejschopnější a nejkompetentnější při jednání s investory,“ připomněla. Za další lokální výhody pardubické zóny považuje její komplexní připravenost, dobrou dopravní dostupnost, včetně mezinárodního letiště se smíšeným provozem či chystaného přístavu na Labi, vysokou kvalitu pracovní síly i tradici v oblasti elektrotechnického a chemického průmyslu jak ve výrobním sektoru, tak v oblasti výzkumu a vývoje.

Pro rozvoj kopřivnické zóny Ing. Jan Koliba považuje za prvořadé rychlé dokončení dálnice D 47 a zlepšení stavu silničních komunikací, které na ni navazují, i změnu zaměření středních škol a učilišť na progresívní technologie.

Jako prvořadou ve vztahu vedení města a manažera pro průmyslovou zónu ředitel kopřivnického centra vidí nutnost, aby manažer měl dostatečnou volnost k prosazování strategie budování dané lokality a při odborných jednáních s investory. Pro co nejužší spolupráci vedení města s manažerem je rovněž Dita Heřmanská. Bc. Hana Svobodová k tomu dodává, že spolupráce radnice a manažera by měla existovat především ve vzájemném poskytování aktuálních informací.

IVAN RYŠAVÝ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *