IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

„Těší mě, že IROP dosahuje tak dobrých výsledků, které svědčí o tom, že je program dobře připraven a spravován. Během roku 2018 realizace IROPu významně pokročila. Bylo vyhlášeno celkem 88 výzev pro předkládání žádostí o podporu za 129 miliard korun, přijato 10 208 žádostí o podporu v objemu 136 miliard korun a vydány právní akty pro 5 574 projektů v objemu 78 miliard korun. Rozděleno je již tak 70 % finančních prostředků,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Rok 2018 je klíčový pro čerpání všech programů financovaných z evropských peněz. Je to první rok, kdy je nutné vyčerpat limit stanovený tzv. pravidlem n+3 a kdy se také posuzuje pokrok realizace programu a naplňování jeho cílů v podobě věcných a finančních milníků. V obou případech může program, který nesplní tyto podmínky, přijít o část svých prostředků. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.*

/vv/

Komentáře ke článku 1

  • Himanshu mishra

    Hey as you know that cool math game is one of the best game based on mathematics the goal in the cool math game is to have unlimited fun and helps you and your kids to enhance mathematical skill so just from here http://coolmathgamesjunction.net you will play cool math game which you will play without any pay and signup.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *