Kategorie:
EU

Jak obstály obce v "soutěži" o dotace?

Společný regionální operační program (SROP) je zaměřený zejména na rozvoj regionů a zlepšování kvality života. Není proto divu, že nejsilnější skupinou žadatelů v něm jsou obce, které stojí za celou třetinou předložených žádostí. Svazky obcí jsou s více než 11% podílem v souhrnném počtu projektů na...

Společný regionální operační program (SROP) je zaměřený zejména na rozvoj regionů a zlepšování kvality života. Není proto divu, že nejsilnější skupinou žadatelů v něm jsou obce, které stojí za celou třetinou předložených žádostí. Svazky obcí jsou s více než 11% podílem v souhrnném počtu projektů na místě třetím.

Z částky 1,444 mld. Kč, která je určena pro roky 2004 až 2006, bylo rozděleno již 79 %. V některých opatřeních dokonce objem prostředků na schválené žádosti dosáhl plné výše alokace nebo ji i mírně přesáhl. Pozitivní je nárůst poměru schválených žádostí vůči předloženým.

Z hlediska regionů je nejúspěšnějším kraj Moravskoslezský, a to jak v počtu předkládaných žádostí, tak v objemu schválené alokace. Následují ho kraje Ústecký a Středočeský.

Jak je zmíněno v úvodu, obce tvoří celých 33,33 % všech žadatelů (1002 žádostí z 3006) a jejich podíl na finančním nároku je ještě vyšší: činí 43,87 %. O tom, že obce jsou zkušenými předkladateli, svědčí i jejich vysoký podíl na schválených žádostech (28,36 %) a finančním objemu schválených žádostí.

Stejně úspěšné jsou v programu i svazky obcí. Jejich projekty představují 11,84 % všech předložených žádostí a poměr na schválených žádostech činí 11,40 %.

Z tab. 1 je patrné, že podíl projektů předložených obcemi přesahuje polovinu všech a také požadavky na objem financí dosahují téměř 50 %. Velkými konkurenty jsou v tomto případě pro obce municipální podniky, jejichž projekty jsou vzhledem k poměru počtu žádostí a podílu na finančních požadavcích ještě větší.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech je dalším z opatření, v němž jsou obce velmi úspěšné (tab. 2). Jejich podíl na předložených žádostech tvoří 54 % a podíl na žádostech dokonce 58 %. Spolu se svazky obcí jsou zcela dominantní.

Opatření věnovaná podpoře regionálních a místních služeb cestovního ruchu (tab. 3) jsou pravděpodobně nejpopulárnějšími opatřeními celého programu, v jejich rámci byl předložen největší počet projektových žádostí. I v tomto případě jsou obce nejsilnějšími žadateli, i když jejich převaha nad ostatními už není tak patrná. Příčinou jsou široké možnosti této priority pro soukromou sféru.

Jak napovídají výsledky Společného regionálního operačního programu, které byly k dispozici v polovině letošního ledna a které vycházely z detailních analýz tohoto programu k 30. listopadu 2005, je evidováno celkem 3006 projektových žádostí. Tento fakt sice staví SROP až na čtvrté místo mezi ostatními operačními programy, ale z hlediska finančního nároku (31 359,2 mil. Kč) je to program určující. Na první místo ho staví i objem schválených dotací ve výši 13 338,1 mil. Kč.

Informace o situaci v ostatních opatřeních je možné získat na: e-mail: srop@mmr.cz.

Srovnání podílů na finančním nároku EU a podaných žádostech

Olga Nováková
odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
Ministerstva pro místní rozvoj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *