JAK PŘEDSTAVIT SVOU OBEC NA INTERNETU

Internet se stal jedním ze symbolů konce 20. století a stále rostoucí počet měst a obcí si nechává vytvářet prezentační internetové (webové) stránky. Webové stránky obcí jsou určeny především k všestrannému informování o životě obce. Zdálo by se, že pro jejich vytvoření stačí "přepsat" klasickou...

Internet se stal jedním ze symbolů konce 20. století a stále rostoucí počet měst a obcí si nechává vytvářet prezentační internetové (webové) stránky.

Webové stránky obcí jsou určeny především k všestrannému informování o životě obce. Zdálo by se, že pro jejich vytvoření stačí „přepsat“ klasickou informační brožuru nebo leták, zajistit si webovou adresu a stránku na ní vystavit. Možné to je, ale takto vytvořená stránka by jednak nevyužívala možností nabízených internetem, jednak by v obrovské konkurenci svým obsahovým i formálním provedením málokoho zaujala.

Padne-li na radnici rozhodnutí o vytvoření webové stránky obce, je vhodné položit si ještě před zahájením práce několik základních otázek:

[*] Komu bude naše stránka především určena?

[*] Jaké informace a jakou formou chceme zveřejnit?

[*] Jak propojíme naši stránku s jinými webovými stránkami?

KOMU BUDE URČENA?

Obecní webová stránka by měla být užitečná a zajímavá pro co největší okruh uživatelů internetu. Musíme mít na paměti, že si ji budou moci prohlédnout děti v místní škole i rodák, žijící třeba v jižní Americe. Část informací by měla být určena především obyvatelům obce a jejího nejbližšího okolí (informace o práci radnice, aktuální přehled místních kulturních a sportovních akcí).

Další okruh informací by však měl být zpracován tak, aby zaujal svým obsahem hlavně „přespolní“ návštěvníky (historie a zajímavosti o obci a blízkém okolí, služby turistického charakteru). Na webové stránce obce se mohou formou dílčích stránek nebo odkazů prezentovat také různé místní organizace a podnikatelské objekty. Okruh zájemců o naši stránku se tak může dále zvýšit.

V případě, že má obec nebo její okolí co nabídnout i zahraničním návštěvníkům, můžeme část stránky zveřejnit i v cizojazyčné verzi; na internetu je oficiálním jazykem angličtina. V tom případě však musí už úvodní stránka obsahovat tak zásadní informaci, že obec leží v ČR.

JASNÁ A PŘEHLEDNÁ

Hned na titulní stránce by měla být zveřejněna kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa. Všechny informace, které hodláme na webové stránce zveřejnit, by měly být přehledně uspořádány. Má-li naše stránka zaujmout, musí být její struktura jasná a přehledná, aby na ní návštěvník snadno našel informaci, o kterou má zájem. I zde platí, že méně bývá často více. V současné době je většina stránek řešena tak, že si na titulní stránce návštěvník vybere z nabídky několika dílčích oblastí, např.:

[*] Naše obec – poloha, základní údaje, historie a zajímavosti, fotografie

[*] Služby – přehled základních služeb, nabídka ubytování a stravování, stránka místních organizací a firem

[*] Obecní úřad – informace o radnici, zápisy ze zasedání zastupitelstva, vyhlášky atd.

[*] Život v obci – pravidelně aktualizované programy akcí, elektronická forma obecního zpravodaje

[*] Okolí obce – přehledné informace o zajímavostech v okolí, možnosti sportování a turistiky

Položky Obecní úřad a Život v obci jsou určeny hlavně k informování „vlastních občanů“, v ostatních najde různé údaje i zájemce odjinud. Každá dílčí oblast je tvořena několika dalšími vzájemně propojenými podstránkami, uživatel se mezi nimi může snadno pohybovat pomocí tzv. odkazů. Když už se pro vytvoření webové stránky rozhodnete, neměli byste se v rámci zdánlivých úspor omezit jen na tu nejzákladnější variantu.

Provozovatel serveru vám nabídne na svém disku dostatek místa, takže je pošetilé prezentovat údaje jen v textové formě. Naopak, vhodně zvolený kvalitní obrázek přiláká pozornost spolehlivěji než sáhodlouhý text. Fotografie bývají často soustředěny na několik dílčích stránek ve formě fotografického alba. Na stránce větší obce nebo města by neměl chybět plán ulic, vhodné je zveřejnit také mapku okolí.

Zatímco údaje na tištěné (a nákladné) propagační brožuře mohou být už za pár týdnů neaktuální a lze je aktualizovat jen novým vydáním, informace na webové stránce se dají bez problémů okamžitě a prakticky zdarma měnit a doplňovat.

PROPOJENÍ S JINÝMI STRÁNKAMI

Cílem prezentační stránky obce je informovat o životě v obci a propagovat ji „navenek“. Vzhledem k charakteru internetu však návštěvníci od stránek oprávněně očekávají, že nebudou zcela izolované od ostatní sítě, že na nich budou i nějaké odkazy na stránky „mimo“. Naše obecní stránky by měly být prostřednictvím odkazů vzájemně propojeny se stránkami okolních obcí.

Rozhodně by na nich měly být odkazy směřující na webové stránky tuzemských a zahraničních partnerských obcí, uživatelsky přívětivé je také uvedení odkazů na různé užitečné stránky (vyhledávače, denní tisk, počasí, jízdní řád, státní instituce apod.). Je žádoucí, aby i místní firmy a instituce zveřejnily na svých webových firemních stránkách odkaz na vaši obecní stránku.

Účinnost a přitažlivost obecní stránky je však v rozhodující míře dána výběrem a originalitou zveřejněných informací a jejich propojením do přehledné struktury, tedy přípravou první fáze řešení. Ideální by bylo, kdyby se vám podařilo sestavit tvůrčí tým složený z lidí, kteří mají blízko k historii obce, aktivně se účastní jejího řízení a společenského a kulturního života a aspoň někdo z nich má také praktické zkušenosti z oblasti reklamy a internetu.

Na škodu také není nechat si připravené materiály ještě před jejich programováním posoudit nezávislým recenzentem. Pohled „zvenku“ mnohdy odhalí nedostatky (např. chybějící informace v některé oblasti, nejasnost některých formulací apod.), které lidem bezprostředně zainteresovaným na přípravě stránek mohou uniknout.

Všechny připravené a kriticky posouzené materiály předáme zkušenému programátorovi nebo odborné firmě k vytvoření grafického návrhu a naprogramování webové stránky. Už předem bychom měli mít aspoň přibližnou představu o vzhledu naší stránky. V tomto směru je nejvhodnější prohlédnout si na internetu stránky jiných obcí a načerpat z nich inspiraci pro stránku vlastní.

Neměli bychom připustit, aby byla stránka zahlcena nejrůznějším blikáním, pohyblivými obrázky a dalšími zbytečnými efekty. Na první pohled sice vypadají lákavě, ale ve skutečném provozu neúnosně zpomalují přenos stránky po síti a odrazují tak potenciální zájemce od prohlídky. Znovu připomínáme, že smyslem stránek je v prvé řadě poskytovat informace a ne ohromovat dovedností programátora.

Pokud výsledek práce programátora odpovídá vašim představám, předáte naprogramovanou stránku zvolenému providerovi, který vám zařídí přidělení webové adresy a vystaví stránku na svém serveru. Od tohoto okamžiku uvádíte webovou adresu ve všech vašich písemných materiálech (dopisní papíry, pohledy, plakáty, inzeráty), aby se o stránce dozvědělo co nejvíc lidí – žádný oficiální seznam těchto adres totiž neexistuje. Současně požádejte o zaregistrování stránky u vašich (případně zahraničních) vyhledávačů, a nabídnete tak informace o vaší obci zájemcům z celého světa.

JAROSLAV KUSALA

Postup při vytvoření a zveřejnění webové stránky:

1. Navržení struktury stránky, příprava textových a obrazových materiálů

2. Naprogramování webové stránky v jazyku HTML

3. Uložení připravené stránky na zvoleném serveru

Nejjednodušší je 2. a 3. krok, protože jejich realizaci obvykle svěříme specializované firmě.