Jak spravovat osvětlení bez státních dotací?

Zastarávají komponenty veřejného osvětlení, a to snižuje jeho efektivitu. Na vině je nedostatek financí. Jaké jsou možnosti nalezení zdrojů pro financování osvětlení?

Mezi největší problémy v oblasti veřejného osvětlení (VO) patří stáří jednotlivých komponent, celkově nízký objem investic a chybějící informace obcí o stavu VO. Přibližně 20 % svítidel je starších 20 let a to samé platí pro 40 % stožárů a rozvaděčů. Zastaralost jednotlivých komponent snižuje efektivitu.

Možností nalezení zdrojů pro financování je několik. Z očekávaného nového Operačního programu Životní prostředí nebude možné veřejné osvětlení financovat. Stejně tak z ostatních operačních programů prostředky na obnovu osvětlení poskytovány nejsou. Možnosti dotačních titulů se tak zúžily jen na program EFEKT Ministerstva průmylsu a obchodu ČR, jehož nová podoba pro rok 2015 bude brzy uveřejněna. Dříve byl celý program dotován částkou 30 mil. Kč, z níž nelze počítat s velkým podílem na projekty rekonstrukcí osvětlení. Proto je vhodné také sledovat krajské dotační tituly či dotace, které se VO zdánlivě netýkají, ale jsou zaměřené na renovaci oblastí apod.

Obvyklou možností financování náročnějších projektů je bankovní úvěr. Pro získání úvěru je důležitá stabilita rozpočtu obce, rozumná návratnost investice (6-8 let) a přiměřená zadluženost. Tu hodnotí ukazatel krytí dluhové služby, který je poměrem mezi přebytkem běžného rozpočtu a objemem roční dluhové služby. Očekávaný poměr by měl být cca 1,2-1,4.

Do možností financování lze zařadit i přenesenou správu veřejného osvětlení, která je sice především organizací údržby, ale obvyklou součástí smluv je také počáteční rekonstrukce s rozloženým splácením. Jedná se tedy o přenesení úvěru na firmu zajišťující přenesenou správu. Výhodou je nízká administrativní zátěž. Klíčovou je v tomto případě dobře nastavená smlouva výhodná pro obec, která vyplývá z důkladně připravených podmínek pro výběr příslušného správce.

INVESTICE LZE PLATIT Z ÚSPOR

Zajímavou možností může být poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (v podobě uplatnění metody EPC). Jde o služby, které jsou využívané zejména pro obnovu technologických zařízení v budovách, ale lze je vhodně aplikovat také pro oblast veřejného osvětlení.

Princip energetických služeb se zaručenou úsporou spočívá ve splácení investice vynaložené na obnovu zařízení z dosahovaných úspor, jejichž objem je poskytovatelem služeb smluvně zaručen. EPC projekty jsou nejvhodnější pro výměny svítidel a pro doplnění regulace osvětlení. Obvyklá doba návratnosti je 8-10 let. Při doplnění projektu o další finanční zdroje ze strany obce nad rámec dosažitelných úspor lze EPC využít i pro další opatření, která přímo úspory nepřinášejí (např. výměna kabeláže nebo stožárů). Součástí EPC bývá počáteční rekonstrukce, energetický management, školení, pasportizace a harmonogram.

MICHAL STAŠA

SEVEn, o.p.s.

Největší výhodou energetických služeb se zaručenou úsporou, jak napovídá název, je garance úspor. Smluvně je zajištěna důležitá součást EPC – návratnost vložených prostředků. I pro projekty doplněné o další financování je garance uvedených prostředků základní atribut EPC. Součástí EPC i přenesené správy bývá počáteční rekonstrukce veřejného osvětlení, energetický management, školení místních techniků, pasportizace a vytvoření harmonogramu údržby.

Komentáře ke článku 1

 • jim jons

  Buy genuine Visa, passport, id card,(real.doki@yandex.com) birth certificate,etc.

  We use high quality equipment and materials to produce counterfeit

  documents. All secret

  features of real passports are carefully duplicated for our falsified

  documents.we are

  unique producer of quality fake and Real documents.We offer only

  original high-quality

  fake passports, driver’s licenses, ID cards, stamps, Visa, school

  Diplomas and other

  products for a number of countries like:USA, Australia, Belgium,

  Brazil, Canada, Italian,

  Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa,

  Spain, United Kingdom. This list is not full. To get further more

  detailed information about our high quality fake passports/driving

  licenses/id cards/ stamps, Visa, school Diplomas and

  other products contact us through the below infos;

  Contact e-mails:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>real.doki@yandex.com

  General support: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>real.doki@yandex.com

  Skype:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>raymondfreeman92

  tel:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +237 672503071

  Whatsapp:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +237 72503071

  Viber:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237 72503071

  feel free to contact via email or call at anytime okay i will be happy to

  hear from you.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *