Jak zajistit vysokou odolnost dřevěných konstrukcí vůči povětrnostním vlivům?

Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019 s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům a to 8. 2. 2019 v rámci veletrhu Střechy Praha na PVA EXPO v pražských Letňanech. Konferenci zajišťuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kvalita a odolnost dřevěných konstrukcí, zejména vystaveným povětrnostním vlivům, má dvě základní hlediska, a to výběr vhodného dřeva a odolnost konstrukce. Vhodnost dřeva pro konstrukce vystavené povětrnostním vlivům je dána výběrem vhodného druhu dřeviny, jejím pěstováním, způsobem těžení a ošetřování. Prof. Hruška přiblíží ve své přednášce vliv pěstování dřevin v lese s ohledem na udržitelnost kvality lesů, tím na zlepšování životního prostředí a zároveň zvyšování kvality dřeva jako výchozí suroviny pro její další použití. V přednášce o „měsíčním dřevě“ bude připomenuta moudrost našich předků, kteří těžili dřevo v příhodném ročním období, a postupovali při jeho vysušování tak, aby zvýšili přirozenou odolnost dřeva. Přednáška vychází ze zkušeností rakouského lesníka a stavitele dřevěných domů Erwina Thomy (ThomaHolz100). Odolnost dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům je také dána správným návrhem, údržbou a ošetřováním konstrukce.

Těmto zásadám se bude ve své přednášce věnovat Ing. Fojtík, spoluautor publikace Dřevěné lávky a mosty (vydavatel Informační centrum ČKAIT, 2018). Přednášejícími jsou prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., Ing. Roman Fojtík, Ph.D., Karel Vlček, Dipl. Ing., Ing. Michal Pánek a další.*

REGISTRACE: pouze e-mailem u pí Lucie Zábelkové – lzabelkova@ckait.cz
Prosíme, uveďte do e-mailu: jméno, příjmení a název společnosti. Autorizované osoby také číslo autorizačního razítka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *