K čemu je dobrý »klikací« rozpočet?

Rozklikávací (klikací) rozpočet - spojení, které poslední dobou slýcháme stále častěji, ať už z médií či třeba z nové protikorupční stragie vlády. Obecný cíl takového rozpočtu je jasný: Srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s jejími prostředky. Cest k tomuto cíli vede více.

Vyjděme ze zkušeností naší společnosti z přípravy klikacího rozpočtu pro hlavní město Prahu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podobné problémy však lze očekávat u každého obdobného projektu včetně rozpočtů, které se nepočítají zrovna v miliardách.

POUČIT, ALE NEUTOPIT V ČÍSLECH

Rozpočet každé instituce ve své detailní podobě bývá těžko čitelný i pro nemálo jejích zaměstnanců, natož pak pro širší veřejnost. Proto se osvědčilo podobu rozpočtu ve spolupráci s jednotlivými odbory »překopat« tak, aby jednotlivé výdaje odpovídaly službám a agendám, které město provádí – od financování škol přes úklidové práce až po vnitřní agendu. Výsledek má daňovému poplatníkovi ukázat, že většina městských peněz nejde do útrob radnice, ale na konkrétní veřejné služby.

Tímto způsobem se klikací rozpočet člení do několika stále podrobnějších úrovní, přičemž pomocí jednoduché webové aplikace se lze proklikat od souhrnných výdajů až třeba po náklady na pohřebnictví. Podstatným znakem klikacího rozpočtu je krátké vysvětlení každé položky. Nenastane tedy situace (u některých rozpočtů bohužel typická), kdy se nad položkou typu »Ostatní výdaje: 25 mil. Kč« uživatel spíše naštve, než aby získal pocit, že je transparentně informován.

Těžiště přípravy klikacího rozpočtu proto nespočívá v počítačovém zpracování či programování, ale ve »zlidštění« celého dokumentu. U webové aplikace, jíž málokdo věnuje déle než několik minut, je totiž právě srozumitelnost klíčová.

Samotné vytvoření aplikace z pokladového Excelu je z naší zkušenosti výrazně jednodušší než navržení rozumné struktury rozpočtu, doplnění vysvětlivek a odkazů (rozpočet totiž funguje i coby jakýsi rozcestník odkazující na stránky jednotlivých odborů nebo příspěvkových organizací).

Pravda, existují názory, že ztransparentnění financí lze docílit jen rozklíčováním výdajů až na jednotlivé faktury. Toto řešení (hojně užívané ve Velké Británii) však naráží na malou srozumitelnost výstupů, takže jeho přínos nemusí odpovídat nákladům spojeným s komplikovaným napojením na účetní systém. Tato cesta proto má smysl, jen pokud s větší »jemností« jednotlivých položek jde i zvýšená snaha tyto položky vysvětlit tak, aby jim byl schopen porozumět alespoň poučený občan. V praxi je rovněž nutno zvážit, zvýší-li jemnější členění skutečně informační hodnotu, anebo zda se už na ně nevyplatí vynakládat práci a peníze.

JAK SE ROZPOČET DĚLÁ?

Výchozím bodem jsou výdaje originálního rozpočtu ve schválené struktuře. Pro prezentaci proběhlých výdajů však může posloužit i klasická výsledovka. Tu je třeba (svépomocí či ve spolupráci s externisty) přeskupit tak, aby každá položka dávala smysl i laikovi. V případě hl. m. Prahy jsme nejprve všechny položky rozčlenili do kategorií jako Doprava, Školství, Služby, Kultura apod. a stejně pak postupovali i uvnitř každé kategorie. Složitější položky s nejasným obsahem se přitom vyplatí s pomocí dostupných materiálů rozdělit i podrobněji než v původním výkazu. Jako nástroj pro podobnou práci stačí obyčejný Excel – informatici už si to nějak přeberou.

Pro kvalitní zpracování popisů je důležitá spolupráce s konkrétními odbory. Bylo by iluzorní domnívat se, že klikací rozpočet lze připravit jen v účtárně, kde nemusejí mít vždy přehled, k čemu vynaložené peníze skutečně slouží (tím méně to ví konzultant zvenčí). Překvapivým vedlejším produktem tvorby klikacího rozpočtu může být informovanost dovnitř úřadu. Přehledná prezentace výdajů s vysvětlením, na co se vynakládají, totiž bývá zajímavá i pro zaměstnance a ve svém důsledku může usnadnit vnitřní komunikaci a šetřit peníze.

VSADILI JSME NA JEDNODUCHOST

Rozklikávací rozpočty jsou dnes takříkajíc v plenkách, a to nejen v ČR – a existuje řada způsobů, jak je pojmout (viz také text na str. 21 – pozn. redakce). Ten náš si zakládá na jednoduchosti: K přípravě stačí tabulkový editor, nasazení lze jednoduše provést na libovolné webové stránky, uživateli k porozumění stačí základní ekonomický rozhled. Nemůže však přirozeně nabídnout to, co strukturou robustnější aplikace, do nichž přímo z účetních systémů tečou aktuální a velmi podrobná data, ovšem určená jen omezenému publiku.

Až další vývoj ukáže, zda a jaké využití se pro různé přístupy najde jako nejlepší. Náš vývoj například půjde směrem k rozšíření možností pro konkrétní položku – od přikládání multimediálního obsahu až třeba po moderovanou diskusi.

JIŘÍ SKUHROVEC

EEIP, a. s.

Klikací rozpočet hl. m. Prahy najdete na www.praha.eu – pod odkazem Elektronické služby (horní vodorovná lišta) a dále pod Rozklikávací rozpočet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *