Karla Šlechtová: V Česku je mnoho obcí. Ke snížení jejich počtu však nechci jít rušením obcí, ale jejich slučováním

Na dnes v Praze zahájené dvoudenní XX. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR mezi tuze očekávanými řečníky patřila i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ta mj. zdůraznila, že stojíme před nutností reformy veřejné správy. Zásadní změnou bude muset projít i zákon o obcích, přičemž ministryně dodala, že obcí máme příliš mnoho.

Nicméně Karla Šlechtová by se nevydala cestou rušení obcí, nýbrž by volila jejich slučování. Také v této souvislosti vyzvala Svaz měst a obcí ČR, aby byl Ministerstvu pro místní rozvoj nápomocen sběrem dat o tom, jak fungují například dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, různé formy meziobecní spolupráce či centra společných služeb. Rovněž nová Strategie regionálního rozvoje musí být podle Karly Šlechtové opřena nikoliv pouze o kraje, ale hlavně o obce.
Na následné tiskové konferenci na dotaz Moderní obce Karla Šlechtová upřesnila, že už nyní je jasné, že v příštím programovém období EU budou evropské dotační programy nastaveny zásadně jinak než dosud. Mnohem více budou zejména podporovány aktivity v oblasti vědy a výzkumu, inovací apod., aby Evropská unie byla konkurenceschopnější vůči Spojeným státům, Číně, Rusku…

Vůbec proto nelze počítat například s tím, že by z evropských peněz byly dotovány třeba rekonstrukce místních komunikací. Už teď Evropská komise s dotačními penězi nepočítá pro obce do tří tisíc obyvatel (na rozdíl od MMR, které na ně penězi z národních zdrojů zatím stále pamatuje), a prohlubování tohoto trendu, totiž podpora především velkých celků typu metropolitních oblastí a aglomerací, se zdá být nevyhnutelné. To je zřejmé už nyní při využívání nástrojů územního rozvoje, k nimž rovněž patří integrované územní investice (ITI – Integrated Territorial Investments). Navíc v příštím programovém období s odchodem Velké Británie z EU bude dotačních peněz podstatně méně, možná až o pětinu než dosud.*

/rš/

 

Na snímku: Z dnešní tiskové konference v rámci Celostátní finanční konference SMO ČR, kde na dotazy novinářů odpovídala ministryně Karla Šlechtová s předsedou Svazu a starostou Kyjova Františkem Luklem
Foto: Ivan Ryšavý

Komentáře ke článku 1

  • Jitka Voglová, starostka malé obce

    Myslím, že by si práce malých obcí měli více vážit a ne je slučovat. Mnozí starostové malých obcí si několikrát rozmyslí než vydají peníze. Pospolitost obcí bude opět narušena a na malé části nebude dostatek peněz na jejich rozvoj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *