Autor
Kategorie:
EU

Karviná získala dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Statutární město Karviná získalo k 1. říjnu 2005 z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR 3 874 180 Kč (75 % z EU, 25 % od státu) na vzdělávací kursy pro své zaměstnance. Projekt Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě se zaměřením na komunikační dovednosti se uskuteční po dobu...

Statutární město Karviná získalo k 1. říjnu 2005 z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR 3 874 180 Kč (75 % z EU, 25 % od státu) na vzdělávací kursy pro své zaměstnance. Projekt Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě se zaměřením na komunikační dovednosti se uskuteční po dobu dvou let. Předpokládaná účast je 565 osob, tzn., že někteří absolvují i více kursů, protože stálých zaměstnanců magistrátu je zhruba 350.

Karviná je tak jedinou obcí v Moravsko-slezském kraji, která obdržela finanční prostředky z ESF na vzdělávání. Ze 40 vzdělávacích projektů evidovaných Úřadem práce Ostrava bylo schváleno 13, z toho jeden pro karvinský magistrát, ostatní obdržely různé firmy.

Vzdělávací projekt Magistrátu města Karviná, který byl ohodnocen jako jeden z nejlepších, zahrnuje:

Povinný kurs počítačové gramotnosti, po jehož ukončení se uskuteční testování zaměstnanců podle standardu ECDL s cílem získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL Start nebo ECDL Komplet.

Sociálně-psychologický výcvik pro vybrané skupiny zaměstnanců s cílem zvýšit jejich přizpůsobivost, odolnost a komunikační schopnosti.

Kurs Adaptační proces pro nové zaměstnance, který napomůže jejich rychlejšímu začlenění do pracovního procesu.

Vědomostně-dovednostní kurs Duševní hygiena v práci úředníka pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v závažných životních situacích.

Vzdělávací kurs Rozvoj komunikačních dovedností v kontaktu s participujícími subjekty pro zaměstnance, kteří jednají s dodavateli.

Kurs Angličtina ve veřejné správě, který připraví vybrané zaměstnance na jednání v anglickém jazyce na odborné úrovni.

Hlavní důraz ve vzdělávání zaměstnanců magistrátu je především na dokonalé zvládnutí práce s počítačem, proto vzdělávací projekt nejvíce preferuje tzv. počítačovou gramotnost. Cílem je zvládnout u všech pracovníků magistrátu práce s PC v úrovni tzv. ECDL Start, což je zvládnutí programů Word, Excel, služby informačních sítí (mail, internet apod.).

Vzdělávací program, do kterého se město zapojilo, povede především k celkovému zvýšení kvalifikace zaměstnance v oblasti komunikačních dovedností, navíc i ke zlepšení odborných jazykových znalostí. Cílem je celkově zvýšit kvalitu a profesionální úroveň práce magistrátu i adaptabilitu na změny, které se uskutečňují v rámci reformy veřejné správy jak v ČR, tak v EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *