Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Nájemní bydlení a kdo ho zajistí?

V poslední době se vášnivě polemizuje o nájemním bydlení. Zejména o výši nájemného, ale také o tom, jak mají být chráněni nájemníci proti zlovůli majitelů domů nebo jestli si také nezaslouží ochranu vlastníci domů před nezodpovědnými a chamtivými nájemníky, kteří načerno za tržní nájemné...

Kategorie: Ekonomika

PLÁNOVANÉ VÝDAJE JSME "OŘEZÁVALI AŽ NA KOST"

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2003 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 2,533 miliardy korun. Tolik věta z agenturní zprávy ČTK s datem 17. prosince 2002, za kterou se skrývají stovky hodin práce volených funkcionářů kraje i úředníků krajského úřadu. Příprava rozpočtu na...

Kategorie: Ekonomika

Financování krajů v roce 2003

Druhá etapa reformy územní veřejné správy vyvrcholila zrušením okresních úřadů k 31. 12. 2002. Tato skutečnost se významně dotkla finančního hospodaření nejen resortů a obcí, ale i vyšších územních samosprávných celků, tj. krajů. Od počátku roku 2003 přešel na kraje výkon zřizovatelských funkcí k...

Kategorie: Ekonomika

Nájemní bydlení a kdo ho zajistí?

V poslední době se vášnivě polemizuje o nájemním bydlení. Zejména o výši nájemného, ale také o tom, jak mají být chráněni nájemníci proti zlovůli majitelů domů nebo jestli si také nezaslouží ochranu vlastníci domů před nezodpovědnými a chamtivými nájemníky, kteří načerno za tržní nájemné...

Kategorie: Ekonomika

OBNOVA MĚSTSKÝCH CENTER VE SVĚTĚ

V severoamerických městech se děje něco mimořádného. Podnikatelé, vlastníci nemovitostí, malí obchodníci, tedy všichni, kteří obvykle na daně pohlížejí nevraživě, se shodnou a platí více, aby podpořili Business Improvement Districts (BID). Tyto organizace soukromého sektoru nyní zvyšují bezpečnost,...

Kategorie: Ekonomika

Efektivní a moderní způsob komunikace

Na našem trhu je již poměrně široká nabídka softwaru pro elektronickou podatelnu. Zeptali jsme se proto Davida Šabackého, ředitele odboru regionálních úřadů společnosti PVT, a. s., jak tento software vybírat a co by měla e-podatelna z praktického hlediska umět. Kdo by měl mít zřízenu e-podatelnu?...

Kategorie: Ekonomika

VOLNÉ PENÍZE MĚST A OBCÍ MOHOU BÝT LÉPE ZHODNOCENY

Dobrý správce volných finančních prostředků může rozpočtu města či obce přinést i milióny korun navíc. Tuto možnost však u nás ještě municipality plně nevyužívají a častěji své peníze ponechávají jako méně výnosná depozita v bankách. Společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s., se jako...

Kategorie: Ekonomika

Rizikovost zadluženosti je zatím minimální

S postupující decentralizací a vývojem vyšších územních samosprávných celků se zvyšuje potřeba ochránit veřejné majetky pojistnými mechanismy mimo jiné před možným předlužením měst a obcí nebo krajů. Vzhledem k tomu, že se v rané minulosti našeho státu tato hrozba stala skutečností a že se...

Kategorie: Ekonomika

Financování po zániku okresních úřadů

V rámci realizace druhé fáze reformy územní veřejné správy by měla vyvrcholit decentralizace výkonu státní správy. Jedná se o ukončení činnosti okresních úřadů a převod výkonu správních činností a zřizovatelských funkcí a majetku na kraje, obce a resorty. Při převodu správních činností, které...

Kategorie: Ekonomika

Investoři dostanou kvalitní partnery

Tři příští akreditovaní manažeři průmyslových zón v Chrudimi, Pardubicích a Kopřivnici se s námi podělili o své zkušenosti. Jako jedinečnou příležitost k načerpání mnoha informací a zkušeností v oblasti investičních příležitostí a práce s investory hodnotí Dita Heřmanská z oddělení rozvoje...

Kategorie: Ekonomika