Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Zvýšené konkurenční tlaky jsou umocněné rozvíjející se globalizací a elektronizací. Obranou proti sílící konkurenci je využívání informačních technologií a rozvíjení tvořivého potenciálu lidí. Pro udržení a rozvoj malého a středního podnikání se nabízí jedna z cest - vytváření podnikatelských...

Kategorie: Ekonomika

EKONOMIE ÚDRŽBY BYTOVÝCH DOMŮ

Správa domů je oblast, která byla donedávna na pokraji zájmu, protože neexistoval trh s byty. V současné době se situace výrazně změnila. V této oblasti jsme na začátku nové etapy. Nejsou prostředky na výstavbou novou, a význam údržby a opravy domů proto bude mít stále větší vliv na hospodárnost...

Kategorie: Ekonomika

FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE A KRAJSKÉ ROZPOČTY

(Dokončení) Samostatným problémem alokace daňových výnosů mezi typy veřejných rozpočtů je spojení místa vzniku daně s jeho výnosovým přiřazením, tj. - jestli zde existuje nějaká významná vazba. S tím lze spojovat to, zda by územní celky měly být určitým způsobem zainteresovány na "ekonomickém...

Kategorie: Ekonomika

ŘEŠENÍ V NEDOHLEDNU

Nejen podle Sdružení pro výstavbu silnic je naše silniční síť v neutěšeném stavu. Podstatné zlepšení není zatím v dohledu. Na opravy a údržbu cest se stále nedávají finanční prostředky v potřebné výši. Představitelé sdružení uvádějí, že zatímco na daních, které letos zaplatí uživatelé silnic včetně...

Kategorie: Ekonomika

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍ KULTURY

Z poznatků o možnostech získávání dodatkových zdrojů pro financování kultury, stejně jako z vyhodnocení struktury příjmů právnických osob působících v kultuře a z posouzení účinku platných právních norem vyplývá, že hlavním zdrojem financí pro kulturu jsou veřejné rozpočty. Toto konstatování je...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (IV) Doposud jsme se zabývali koncepty, které de facto předcházejí převzetí role neexekutivního člena představenstva nebo dozorčí rady. Nelze však opominout řadu podnikatelských aspektů, které sebou členství ve správním orgánu přináší. Po nástupu do funkce...

Kategorie: Ekonomika

AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCÍ

ZA ROK 1999 Podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, § 20 odst. 3, je uložena obcím povinnost dát přezkoumat okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Výsledek přezkoumání je nutno předložit obecnímu zastupitelstvu spolu s vyúčtováním...

Kategorie: Ekonomika

MODERNÍ TRENDY STRAVOVÁNÍ

Jistě si mnozí z nás vzpomínají na doby nedávné, kdy jsme se všichni stravovali v "závodních jídelnách", které sloužily pouze k potřebě zahnat hlad, bez ohledu na kulturnost prostor jídelny a dodržování hygienických předpisů. Tento pohled na společné stravování dnes již patří minulosti a mnozí z...

Kategorie: Ekonomika

ÚČINNĚ PROTI NEZAMĚSTNANOSTI

TIP PRO STAROSTY Mikroregion Lommatzscher Pflege se nachází v Sasku, v bývalé NDR. Žije tam téměř 15 000 obyvatel v obcích o velikosti od 1500-6000 obyvatel. Obce se skládají z místních osad, které mají 200-500 obyvatel. Oblast Lommatzscher Pflege leží v mírně zvlněné krajině nedaleko Míšně. Je...

Kategorie: Ekonomika

ČLENĚNÍ PROJEKTU

[*] Základní charakteristika a strategie podnikatelského projektu [*] Technicko-investiční charakteristika náročnosti projektu [*] Organizace, řízení projektu, zajištění a systém motivace lidských zdrojů [*] Stabilita odvětví a podnikatelského prostředí [*] Současný a prognózovaný rozsah produkce...

Kategorie: Ekonomika