Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Politický management municipálních investic 1/

V sérii článků se budeme zabývat investováním zejména z pohledu politického manažera investic, tj. z pozice regionálního politika. První článek je věnován přehledu rizik, s nimiž se musí regionální politik vyrovnat. Pokud jde o finance, vnímají regionální politici...

Kategorie: Ekonomika

MUNICIPALITY SI CHTĚJÍ PODRŽET BYTOVÝ FOND

Na představitele dalších měst, resp. městských částí, jsme se v pokračování naší ankety opět obrátili s následujícími pěti otázkami:1) Jaká varianta deregulace nájemného by pro vaše město byla potřebná s ohledem na údržbu a opravy bytového fondu?2) Doplácí vaše město na regulované nájemné?3)...

Kategorie: Ekonomika

OBCE JIŽ AKUMULUJÍ ZISK Z NÁJEMNÉHO

Poslední dubnový den protlačily ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně do druhého čtení vládní návrh zákona o nájemném. Ten počítá s růstem nájemného nejvýše o deset procent ročně. Od 30. dubna pro tento vládní návrh zákona běží osmdesátidenní lhůta k jeho projednání ve výborech dolní komory Parlamentu,...

Kategorie: Ekonomika

Opuštěné tovární objekty čekají na efektivní využití

Vnější tvář mnoha našich velkých měst i menších obcí doslova hyzdí opuštěné a chátrající tovární objekty. Nově příchozí investoři dávají přednost výstavbě v zainvestované průmyslové zóně, tedy "na zelené louce". Rýsují se však i způsoby, jak využít průmyslové objekty, které již svému původnímu...

Kategorie: Ekonomika

Vstříc novým zónám

Kam s dalšími investory? ptají se na plzeňském magistrátu poté, co rozprodali Borská pole. Odpověď zní: do Škodovky!Zhruba tři desítky Japonců, kteří našli přechodné bydliště v Plzni, mají drobný problém: pivo je dle jejich vlastního hodnocení skvělé, ale ve městě není zatím žádný sushi bar a české...

Kategorie: Ekonomika

Bude dostatek paliva pro kotelny na biomasu?

Naše republika se připojila k sebezáchovnému snažení Evropské unie zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na primárních zdrojích energie na 12 % do roku 2010. I když náš cíl je zhruba poloviční, vzhledem k současnému stavu je to úkol nemalý. Zásadní úlohu v zamýšleném nárůstu má biomasa, její spalování...

Kategorie: Ekonomika

Konference Odpady a obce opět v červnu

Letošní konference o hospodaření s komunálními odpady se bude konat již tradičně v Kongresovém centrum ALDIS v Hradci Králové od 11. do 12. června.První den konference Odpady a obce bude zaměřen na aktuální problémy, které řeší města a obce před vstupem České republiky do Evropské unie. Hlavní...

Kategorie: Ekonomika

Nejvíce kořenových čistíren je v malých obcích

Zatímco v roce 1989 byla u nás jedna kořenová čistírna odpadních vod, nyní je jich v provozu zhruba sto padesát.Základním principem kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) je horizontální průtok odpadní vody propustným substrátem, který je osázen mokřadními rostlinami. Při průtoku odpadní vody...

Kategorie: Ekonomika

Setkání v Luhačovicích

Ve dnech 30. září - 2. října se bude konat v Luhačovicích XI. mezinárodní kongres a výstava Odpady Luhačovice. Pro letošní setkání byla vybrána tři hlavní témata: reforma veřejné správy, zpětný odběr vybraných výrobků a bioodpady. Panelová diskuse prvního dne se zaměří na problémy reformy veřejné...

Kategorie: Ekonomika