Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Na radnicích přibude nová kategorie pracovníků

Zadavatelem projektu Akreditace průmyslových zón je agentura CzechInvest, přičemž jeho smyslem je zvýšit konkurenceschopnost České republiky v soutěži o přímé zahraniční investice. V rámci projektu se školí profesionální manažeři průmyslových zón a ověřují jimi spravované lokality. Každé z...

Kategorie: Ekonomika

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY JE TŘEBA ZAKLÁDAT S ROZVAHOU

Všem novým vedením měst a obcí, která budou mít zájem vybudovat průmyslovou zónu, bych vzhledem k situaci, jaká v oblasti přípravy těchto lokalit v České republice existuje, doporučil, aby se obrátili na pracovníky mého odboru a každý svůj předkládaný projekt s nimi individuálně projednali, říká...

Kategorie: Ekonomika

INDUSTRIÁLNÍ PARK VERNE SE STÁVÁ POJMEM

Již v roce 1994 byl schválen územní plán sídelního útvaru města Klášterec nad Ohří, který vymezil i plochy pro vybudování průmyslové zóny. Představitele města vedla k tomuto kroku především snaha čelit stále rostoucí nezaměstnanosti nejen v Klášterci s 15 500 obyvateli, ale v celém přilehlém...

Kategorie: Ekonomika

Daňové příjmy územních rozpočtů v roce 2003

Jak vypočítat daňové příjmy obcí a krajů na rok 2003? Na úvod potřebujeme věrohodnou předpověď výnosů daní na rok 2003, dále pak zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákon č 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích a zákon č. 250/2000 Sb., o...

Kategorie: Ekonomika

Příspěvky na výkon státní správy

Obce s rozšířenou působností již dostaly finanční prostředky, z nichž by měly uhradit náklady na zabezpečení přípravy pro výkon státní správy. Další prostředky získají v příštím roce. Příspěvek na zabezpečení výkonu státní správy činí v roce 2002 1,1 miliardy korun. Obce, na jejichž území není...

Kategorie: Ekonomika

Nízkoenergetické bydlení

V zájmu propagace výstavby bytových domů, kterých spotřeba energie by byla o třetinu až polovinu nižší, než je republikový průměr a jejichž výstavba by však nestála více, než je průměrná investice, zorganizovalo SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., projekt "Nízkoenergetické...

Kategorie: Ekonomika

ROZPOČET BY VŽDY MĚL SLEDOVAT DLOUHODOBĚJŠÍ KONTINUITU

Nejen Kladno, ale také další obce a města by zřejmě přivítaly, pokud by se přehodnotila konstrukce výpočtu výše daně z nemovitosti. Tvrdí to první náměstek primátora města Kladna Ing. Marcel Hrabě, s nímž jsme hovořili o plnění letošního rozpočtu města i o přípravách rozpočtu pro příští rok. Na...

Kategorie: Ekonomika

NA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST NESMĚJÍ CHYBĚT PENÍZE

Jednotný výklad pojmu základní dopravní obslužnosti, jejíž ztráty hradí stát, v naší zemi neexistuje. Konstatuje to Josef Dytrych, předseda dopravní komise Svazu měst a obcí a starosta Miskovic na Kutnohorsku. Čím jsou dány tak velké rozdíly mezi okresy v úrovni základní dopravní obslužnosti...

Kategorie: Ekonomika

FINANČNÍ ANALÝZA MUNICIPÁLNÍ FIRMY

Autorkou knihy Finanční analýza municipální firmy, kterou vydalo nakladatelství C. H. BECK, je Ivana Kraftová. Vedle podnikatelských subjektů fungujících v tržní ekonomice na bázi ziskového motivu je nutná existence ekonomických subjektů veřejného sektoru. Řada takových subjektů je zřizována v...

Kategorie: Ekonomika

Nové možnosti pro energetické projekty

Obchodování s emisemi skleníkových plynů je novým faktorem, který může významně zvýšit ekonomickou efektivnost projektů snižujících emise skleníkových plynů. O jaký obchod se jedná? Vedle tradičních forem a nástrojů financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se...

Kategorie: Ekonomika