Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

MODERNÍ TRENDY STRAVOVÁNÍ

Jistě si mnozí z nás vzpomínají na doby nedávné, kdy jsme se všichni stravovali v "závodních jídelnách", které sloužily pouze k potřebě zahnat hlad, bez ohledu na kulturnost prostor jídelny a dodržování hygienických předpisů. Tento pohled na společné stravování dnes již patří minulosti a mnozí z...

Kategorie: Ekonomika

ÚČINNĚ PROTI NEZAMĚSTNANOSTI

TIP PRO STAROSTY Mikroregion Lommatzscher Pflege se nachází v Sasku, v bývalé NDR. Žije tam téměř 15 000 obyvatel v obcích o velikosti od 1500-6000 obyvatel. Obce se skládají z místních osad, které mají 200-500 obyvatel. Oblast Lommatzscher Pflege leží v mírně zvlněné krajině nedaleko Míšně. Je...

Kategorie: Ekonomika

ČLENĚNÍ PROJEKTU

[*] Základní charakteristika a strategie podnikatelského projektu [*] Technicko-investiční charakteristika náročnosti projektu [*] Organizace, řízení projektu, zajištění a systém motivace lidských zdrojů [*] Stabilita odvětví a podnikatelského prostředí [*] Současný a prognózovaný rozsah produkce...

Kategorie: Ekonomika

ODPADOVÉ DNY 2000

Hospodaření s komunálními odpady bylo ve dnech 13. a 14. června hlavním tématem konference Odpadové dny 2000, kterou uspořádaly ISWA, měsíčníky Moderní obec a Odpady spolu se Svazem odpadového průmyslu a Svazem průmyslu a dopravy. V kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové se sešlo téměř 200...

Kategorie: Ekonomika

PROBLÉMY RYCHLÉ URBANIZACE

V současné době je ve světě 23 rozsáhlých městských aglomerací s více než 10 milióny obyvatel. Problematika života ve velkých městech je v popředí zájmu OSN, které zatím uspořádalo dvě velké konference na toto téma (HABITAT). Zatímco v 19. století pouze 3 % obyvatel Země žila ve městech, na konci...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (III.) Jestliže jste se rozhodli přijmout nominaci, zaměřte se na administrativní proces spojený se jmenováním. Pečlivě pročtěte a projednejte formulace ve smlouvě, která vás pověřuje výkonem funkce. Dbejte, aby byla smlouva v souladu se zákonem a aby se za...

Kategorie: Ekonomika

KDO MÁ MAJETEK, PROSPERUJE

Třeboň patří mezi ta města, která se nezbavují svého majetku, naopak se snaží ho rozhojnit a využít pro svůj rozkvět. Postupně získalo obě zdejší sanatoria Bertiny lázně i Lázně Aurora, nyní uvažuje o koupi pivovaru Regent. Rozhovor se starostou Ing. Jiřím Houdkem se proto nutně musel stočit na...

Kategorie: Ekonomika

VYUŽITÍ OBJEKTŮ NA VENKOVĚ

Venkov je zasažen zpravidla vyšší nezaměstnaností v důsledku úbytku pracovních příležitostí v zemědělství, zhoršenou dopravní obslužností a při nižší koupěschopnosti obyvatel i malými možnostmi uplatnění živnostníků nabízejících drobné služby. Následující návrh řešení si neklade za cíl objevit již...

Kategorie: Ekonomika

NOVÉ REGIONÁLNÍ PROGRAMY

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pět regionálních programů pro území Ostravska a severozápadu Čech. Podnikatelské záměry na severu Moravy a severozápadě Čech mají podpořit jak záruky za úvěry, tak dotace k úrokům. Stát chce také podporovat vznik nových pracovních míst. Vyplývá to ze...

Kategorie: Ekonomika

ANALÝZA SWOT

Zdá se, že se tento ověřený nástroj objektivního hodnocení u nás už zabydlel. Nejenom odborníci na podnikové plánování, ale dnes již tisíce lidí, kteří se podíleli a podílejí na procesech strategického plánování pro obce a regiony, měli možnost posoudit klady i zápory SWOT analýzy. Pod písmeny SWOT...

Kategorie: Ekonomika