Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

PRŮVODCE EVROPSKOU UNIÍ

Jednou z nejvýznamnějších politik EU je politika ekonomické a sociální soudržnosti (PESS). Náklady na její realizaci tvoří asi 35 % výdajů společenství. Finanční prostředky poskytují tzv. strukturální fondy (SF) a Fond soudržnosti. Jako každá politika má i PESS stanoveny své cíle, pravidla a...

Kategorie: Ekonomika

Kontrola podle pravidel

Prvního července 2002 nabyl účinnosti zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě. Tato právní norma ukládá orgánům veřejné správy a dalším subjektům, které hospodaří s veřejnými prostředky, kontrolovat, zda jsou hospodárně, účelně a efektivně vynakládány. Povinnost hospodárného...

Kategorie: Ekonomika

Nabídka partnerství

Viceprezident AICCRE Lombardie (Italská asociace radnic a regionů Evropy), která zahrnuje asi 100 000 členů, dr. Corrado Tomassini, požádal prostřednictvím dr. Attilia Cavallini představitele Informačního a vzdělávacího programu Regionservis Praha o spolupráci v navazování zahraničních vztahů s...

Kategorie: Ekonomika

Spor ekonomie a ekologie?

Veřejnost z okresů Ústí nad Labem a Děčína byla v uplynulých zhruba dvou letech zneklidněna snahou určitých podnikatelských kruhů o to, aby příslušné správní úřady schválily realizaci projektu sledujícího zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Ústí n. Labem - Střekova po státní hranici ČR/SRN....

Kategorie: Ekonomika

Názory, poznatky, Informace

"Odpady a obce", první z akcí cyklu Odpadové dny 2002, která proběhla již tradičně v Hradci Králové v polovině letošního června, přinesla mnoho zajímavých názorů, poznatků a zkušeností. Jednou z předností této konference je důraz na panelové diskuse s dotazy z pléna. Účastníci při nich mají možnost...

Kategorie: Ekonomika

Hledání optimálního řešení nebo kvadratura kruhu?

Město Sázava (okr. Benešov) má 3800 stálých obyvatel, z toho 3640 osob žije přímo v intravilánu města a 160 v přilehlých obcích, které jsou součástí Sázavy. Celková rozloha správního území je 2041 ha. Velmi rozvinutá je sezónní turistika - podle statistických odhadů navštíví Sázavu v letní sezóně...

Kategorie: Ekonomika

Jak vytápět biomasou efektivně (a centrálně)

Využití biomasy v systémech centralizovaného zásobování teplem (CZT) je stále více předmětem debat a úvah starostů měst a obcí. Není divu. Představa nižší ceny tepla oproti jiným palivům (zemnímu plynu, elektřině či uhlí) je při současném nemalém ekonomickém přínosu (díky využití místního...

Kategorie: Ekonomika

PRŮVODCE EVROPSKOU UNIÍ

Program Comenius je součástí evropského vzdělávacího programu Sokrates, který byl zahájen v zemích Evropské unie v roce 1995. Česká republika se připojila v roce 1997. V oblasti vzdělávání program Socrates umožňuje největší rozsah činností, zahrnuje všechny typy škol a celoživotní vzdělávání. Jeho...

Kategorie: Ekonomika

Nízkoenergetické nízkonákladové domy

Vysoká energetická náročnost budov ve svých důsledcích přispívá ke zhoršování životního prostředí. V České republice vrcholí projekt "Nízkoenergetický nízkonákladový dům", který by měl na příkladu menších činžovních domů ukázat, jak by mohla vypadat budoucí, životnímu prostředí příznivější...

Kategorie: Ekonomika

SPOLOČNÝ projekt Bratislavy, Brna a Krakova

Možnosti a oblasti využitia a pôsobenia marketingu sú nesmierne široké. Nielenže prekračujú hranice podnikateĺského sektora, ale vzťahujú sa aj na územie v akomkoĺvek význame. Môže ísť o celý kontinent, štát, región, mesto alebo napríklad námestie. V takomto prípade hovoríme o marketingu miesta,...

Kategorie: Ekonomika