Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Odpovědná péče o zeleň

Venkovská obec Telecí leží ve svitavském okrese, nedaleko města Poličky. V současné době zde trvale žije 410 obyvatel. Celková rozloha jejího katastru - 1268 ha a poměrně nízký podíl zemědělské půdy (47 %) a lesní půdy (pouze 21 %) jsou určitou zvláštností. Rozptýlená zástavba má pro místní občany...

Kategorie: Ekonomika

Program regionservis pro samosprávy

O informačním a vzdělávacím programu Regionservis pro města, obce a kraje, jehož mediálním partnerem je také Moderní obec, se stále více hovoří, ale o co vlastně jde? Základní informace nám poskytl v krátkém rozhovoru ředitel programu Regionservis Lukáš Tesař. [*] Jaký je cíl Regionservisu na rok...

Kategorie: Ekonomika

Programy výstavby a obnovy

Podle dostupných údajů (z konce roku 2000) publikovaných Ministerstvem zemědělství je v České republice zásobováno z veřejných vodovodů více než 87 % z celkového počtu obyvatel. Podíl zásobovaných obyvatel se pohybuje v jednotlivých regionech v rozmezí od 70 % do 100 %. Nejmenší hodnoty přitom...

Kategorie: Ekonomika

ČEKÁME NA VAŠE NÁZORY

Využití internetu vyžaduje od vydavatelů tištěných časopisů řešení nových otázek. Týkají se především proporcí mezi informacemi v tištěné podobě a informacemi na internetu. V žádném případě se nejedná o "souboj" tisk versus on-line. To dokazují i zkušenosti vydavatelství v zahraničí, kde má...

Kategorie: Ekonomika

VÝSTAVA S MEZINÁRODNÍM VÝZNAMEM

Frýdlant nad Ostravicí se ve dnech 22. - 24. ledna stal dějištěm již devátého ročníku specializované mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2002, zaměřené na vytápění a úspory energie v malých a středních objektech. Jedním z mediálních partnerů byla Moderní obec.

Kategorie: Ekonomika

Tvorba výše poplatků

Při zajišťování příjmů za některé služby, jež jsou poskytovány obcí občanům, je nutné předem rozhodnout, zda na určitou službu bude přispívat každý občan nebo jen některý. Tedy bude-li přispívat každý občan bez ohledu na to, zda ji využívá nebo ne (například údržba určité části místní komunikace pro určitou část obce).

Kategorie: Ekonomika

CENY ZA SLUŽBY SE ZMĚNILY

Středisko cenných papírů (SCP) změnilo s účinností od 1. 8. 2001 svůj ceník. Nyní za vedení akcií platí nejen emitenti, kteří akcie vydávají, ale i akcionáři, tedy vlastníci. Právě v jejich řadách způsobilo toto opatření malý rozruch. S ředitelem Střediska cenných papírů RNDr. Jiřím Sedláčkem jsme hovořili o tom, proč...

Kategorie: Ekonomika

Komunální dluhopisy /3

Při rozhodování o povaze emise je třeba rozhodnout zejména o typu komunálního dluhopisu, s nímž souvisí další charakteristiky, které v budoucnu ovlivní schopnost cenného papíru umístit se na kapitálovém trhu, schopnost emitenta vyplácet výnosy a splatit jistinu i náklady, s nimiž bude získání daného zdroje financování spojeno.

Kategorie: Ekonomika

Audit ve veřejném sektoru

Audit ve veřejném sektoru (Dokončení) V Moderní obci č. 12 jsme přinesli první část článku o problematice související s auditem a přezkumem hospodaření obcí. V tomto pokračování uvedeme kritéria pro hodnocení úrovně účetního systému. Co se týče zjišťování úrovně účetních systémů, dá se z...

Kategorie: Ekonomika