Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Komunální dluhopisy /3

Při rozhodování o povaze emise je třeba rozhodnout zejména o typu komunálního dluhopisu, s nímž souvisí další charakteristiky, které v budoucnu ovlivní schopnost cenného papíru umístit se na kapitálovém trhu, schopnost emitenta vyplácet výnosy a splatit jistinu i náklady, s nimiž bude získání daného zdroje financování spojeno.

Kategorie: Ekonomika

Audit ve veřejném sektoru

Audit ve veřejném sektoru (Dokončení) V Moderní obci č. 12 jsme přinesli první část článku o problematice související s auditem a přezkumem hospodaření obcí. V tomto pokračování uvedeme kritéria pro hodnocení úrovně účetního systému. Co se týče zjišťování úrovně účetních systémů, dá se z...

Kategorie: Ekonomika

Komunální dluhopisy /2

Rozhodovací proces o optimálním zdroji financování investičních záměrů má dvě základní fáze - rozhodování spojené s výběrem vhodného zdroje dlouhodobého financování a rozhodování o způsobu zajištění zvoleného finančního zdroje.

Kategorie: Ekonomika

Sapard před startem

Agentura SAPARD byla v ČR oficiálně ustavena 1. srpna 2000 jako součást Ministerstva zemědělství a nese odpovědnost za realizaci programu SAPARD. V jejím čele stojí generální ředitel Ing. Petr Bouchal. Má sedm regionálních pracovišť - v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem,...

Kategorie: Ekonomika

Projekt byty – bydlení v Chodově

Zatímco v 50. letech 20. století mělo město Chodov 3500 obyvatel, v současnosti v něm žije okolo 15 tisíc lidí. Je to město, které se stále ještě velmi těžce vyrovnává se svou minulostí. Základním předpokladem zlepšování kvality bydlení a života jeho obyvatel je naplnění projektu "Byty - bydlení.

Kategorie: Ekonomika

Business plán údržby a obnovy svěřeného majetku

Business plán údržby a obnovy svěřeného majetku (Dokončení) V Moderní obci č. 10 a č. 12 jsme publikovali články "Kolik stojí péče o svěřené území a jeho objekty?" a "Propočet prostředků na údržbu a obnovu svěřeného majetku". Nyní přinášíme poslední příspěvek, který vznikl jako dílčí část...

Kategorie: Ekonomika

Stavět by měla družstva

Stavět by měla družstva Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo návrh zákona o obecně prospěšných bytových družstvech. Bohužel jej Poslanecká sněmovna na své schůzi koncem listopadu v prvním čtení neschválila. Co by zájemcům o bydlení přinesl, o tom jsme hovořili s ředitelkou odboru bytové...

Kategorie: Ekonomika

BAUFACH 2001

BAUFACH 2001 Mezinárodní stavební veletrh BauFach 2001 proběhl ve dnech 24. - 28. října v Lipsku. Centrem pozornosti bohatého doprovodného programu, který zahrnoval kromě úzce specializovaných stavebních témat i alternativní zdroje vytápění a regeneraci panelových sídlišť, byly novinky a inovační...

Kategorie: Ekonomika

Dluhy státu

Dluhy státu Silniční hospodářství má vážné problémy. K 30. září 2001 evidovaly členské firmy Sdružení pro výstavbu silnic a dálnic Praha pohledávky za Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) ve výši 1 345 348 026 Kč, z čehož byla již po lhůtě splatnosti částka 796 990 694 Kč. Při...

Kategorie: Ekonomika