Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Nesvéprávná samospráva

Nesvéprávná samospráva NÁZOR Poslanecká sněmovna již dvakrát zamítla vládní novelu zákona o dani z nemovitostí. Daň z nemovitostí podle zákona č. 338/92 Sb. nahradila od roku 1993 v podstatě obcemi vyměřovanou i vybíranou tzv. daň domovní. Daň z nemovitostí sice v současné době tvoří za obce ČR...

Kategorie: Ekonomika

Jak si posvítit na úspory energie

Jak si posvítit na úspory energie V Moderní obci č. 4/2001 jsme vás informovali o tom, že v České republice probíhá informační a podpůrný program ELI (Efficient Lighting Initiative - Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování). Program iniciovala privátní skupina Světové banky (IFC) a je...

Kategorie: Ekonomika

Služby pro Tachov

Služby pro Tachov Technické služby města Tachova (TS) nejsou od roku 1997 samostatným podnikem, ale střediskem Správy majetku a údržby Tachov, s. r. o (SMÚT). Samotné středisko Technické služby má 42 kmenových zaměstnanců, z toho 4 technicko-hospodářské. V letním období přijímá ve spolupráci s...

Kategorie: Ekonomika

Pozemkový fond neprodává jen půdu

Pozemkový fond neprodává jen půdu Když v uplynulých 10 letech přecházely do správy Pozemkového fondu ČR objekty bydlení patřící bývalým státním statkům, mělo se obecně za to, že uživatelé těchto staveb projeví zájem o jejich převod buď přímo do soukromého vlastnictví, nebo do vlastnictví obce. Opak...

Kategorie: Ekonomika

Italové si nás vytipovali na internetu

Italové si nás vytipovali na internetu Nadějně se zatím rozvíjí spolupráce mezi městem Pardubice a italskou provincií Pisa na programu Evropské unie, který je zaměřen na rozvoj malého a středního podnikání. Program se nazývá Joint Venture Programme (JOP) a jeho cílem je podpořit vznik společných...

Kategorie: Ekonomika

Kompostování

Kompostování Během relativně krátké doby prožíváme další etapu propagace kompostování. Od období neomezených možností pro každého laika, přes legislativní deprese až po prezentaci této technologie jako jízdenky do Evropy. To všechno probíhá v zemi, která má v kompostování dlouhodobou tradici. Naše...

Kategorie: Ekonomika

Co brání municipalitám v širším využití biomasy?

Co brání municipalitám v širším využití biomasy? V průběhu tohoto století, kdy bude těžba ropy, zemního plynu a uhlí vstupovat do stále složitějších geologicko-báňských poměrů, je nutné sledovat možnosti vyššího využití alternativních palivo-energetických zdrojů, relativně nových, resp. "dobře...

Kategorie: Ekonomika

Naděje zvaná nízkoenergetické domy

Naděje zvaná nízkoenergetické domy Před rokem jsme v Moderní obci psali o projektu unikátního nízkoenergetického a zároveň nízkonákladového domu pro město Sušice. S myšlenkou přišlo Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), které na projekt sehnalo peníze a zapojilo do něj řadu významných...

Kategorie: Ekonomika

ČR členem OPET

ČR členem OPET Česká republika se stala členem sítě Organization for the Promotion of Energy Technologies (OPET). Tato organizace rozšiřuje a využívá nová energetická řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zabývá se hospodárným využíváním energií na národní a mezinárodní úrovni. OPET...

Kategorie: Ekonomika

Topenářská tradice

Topenářská tradice Frýdlant nad Ostravicí je spjat s naší největší specializovanou topenářskou výstavou INFOTHERMA. O tomto setkání zájemců a odborníků jsme hovořili s ředitelem pořádající agentury INFOPRES Ing. Liborem Kostelným a organizační garantkou Alenu Bujákovou. [*] Jak vznikl nápad...

Kategorie: Ekonomika