Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

ROZVOJ BYDLENÍ

Otvírat diskuzi k aktuálním bytovým otázkám si klade za cíl Česká společnost pro rozvoj bydlení. Sdružuje odborníky - ekonomy, demografy, techniky-stavaře, statistiky, urbanisty, právníky i pracovníky z komunální správy. Předseda společnosti doc. RNDr. Alois Andrle, CSc. a doc. Jaroslav Dupal, CSc....

Kategorie: Ekonomika

DVĚ STRANY TÉŽE MINCE

ŠKOLSTVÍ "Není to vždycky neochota nebo nepochopení významu vzdělávání, které nám svazuje ruce. Nejsme ignoranti, jen nám chybějí peníze," ozývá se především z malých obcí, když se otevře téma hrazení neinvestičních výdajů "na žáka". Jak to tedy s otazníky kolem financování škol - zejména malými...

Kategorie: Ekonomika

STRATEGIE ROZVOJE REGIONU

Pro možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je nutné se seznámit s podmínkami a principy pro poskytování tohoto druhu pomoci a vytvořit přípravný a realizační systém pro její efektivní využívání. Evropská unie vydává značné množství prostředků na cílevědomé...

Kategorie: Ekonomika

PŘEDAJÍ KOMPETENCE

Základní normu určující podobu příštích krajů již schválila Poslanecká sněmovna. Jedná se o změny kompetencí všech úřadů, zejména o přenos výkonu různých prací z ústředních orgánů na kraje. V dalších případech je omezena činnost okresů v souvislosti s jejich zánikem k 1. lednu 2003. Nově schválený...

Kategorie: Ekonomika

MILIARDOVÉ NÁKLADY

Prvním příspěvkem státu novým krajům jsou budovy nových krajských úřadů. To si však vyžádá vysoké náklady dané jak přestavbami budov, tak často i zařízením náhradních prostor pro současné uživatele. Veškeré náklady s tím spojené hradí státní rozpočet, který byl nyní schválen. Přibližná čísla jsou...

Kategorie: Ekonomika

NEPOCHOPENÍ PODSTATY SAMOSPRÁVY

Vládní návrh reformy veřejné správy se zabývá i problematikou vyšších územních samosprávných celků. Jejich význam je dán vztahem k budoucímu členství ČR v Evropské unii. Evropská unie uznává regiony jako důležité partnery při formulování a provádění své politiky. Doporučená evropská definice zní:...

Kategorie: Ekonomika

ASPEKTY REGENERACE

jižního města Na sídliště pražského Jižního Města přicházely před více než dvaceti lety především mladé rodiny, což předurčilo i současnou strukturu obyvatel. Stárnou nejen nájemníci, ale i domy, v nichž bydlí. Se zástupkyní starosty Městské části Praha 11 Ing. Radkou Soukupovou jsme hovořili o...

Kategorie: Ekonomika

VÝZVA PRO MĚSTA

Mottem světové výstavy EXPO 2000, která bude zahájena 1. června v Hannoveru, je "Člověk - Příroda - Technika". Má ukázat na trvalost a nutnost utváření nového vztahu člověka k přírodě a technice na prahu 21. století. K tomuto aktuálnímu tématu budou zaměřeny expozice všech 192 zemí a mezinárodních...

Kategorie: Ekonomika

FONDY PODPOŘÍ STRUKTURÁLNÍ POLITIKU

Nevratná finanční podpora Evropské unie (EU) přichází do České republiky od roku 1990 ve formě vybraných programů a projektů. Jen za poslední období 1995-1999 činily celkové dotace Phare víc než 330 miliónů EUR, přičemž jejich čerpání ještě probíhá. Největší podíl prostředků - asi 45 % - je určen...

Kategorie: Ekonomika

OBECNÉ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

 Pro poskytování dotací platí Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č. j. 11295/97-22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. 1 (č. j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998).  Žádost o poskytnutí dotace musí...

Kategorie: Ekonomika